Vĩnh Tường quyết liệt xử lý vi phạm về đất đai

04:12 | 02/12/2019
|

Xác định công tác xử lý vi phạm về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2019, huyện Vĩnh Tường đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các cấp chính quyền tích cực vào cuộc, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai. Vì vậy số trường hợp vi phạm mới giảm rõ rệt; hơn 85% số vi phạm mới phát sinh được xử lý dứt điểm, ngoài ra toàn huyện còn xử lý được hơn 90 trường hợp vi phạm từ trước khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.


Xác định công tác xử lý vi phạm về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2019, huyện Vĩnh Tường đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các cấp chính quyền tích cực vào cuộc, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai. Vì vậy số trường hợp vi phạm mới giảm rõ rệt; hơn 85% số vi phạm mới phát sinh được xử lý dứt điểm, ngoài ra toàn huyện còn xử lý được hơn 90 trường hợp vi phạm từ trước khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

Xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) huy động phương tiện, lực lượng tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Lâm tại xứ đồng Là Hốp

Dễ làm trước, khó làm sau

Tính đến 25/11/2019, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có 3.661 trường hợp vi phạm Luật Đất đai với số diện tích vi phạm hơn 140 ha. Trong đó, có 2.845 trường hợp vi phạm Luật Đất đai trước ngày 1/7/2014 và 722 trường hợp vi phạm Luật Đất đai sau ngày 1/7/2014. Riêng từ 1/1/2019 đến 25/11/2019, trên địa bàn phát sinh 94 trường hợp vi phạm với diện tích 2,62ha.

Với mục tiêu ngăn chặn và xử lý kịp thời, tiến tới chấm dứt các vụ việc vi phạm mới phát sinh và từ năm 2019 đến 2021, mỗi năm giải quyết ít nhất 20% số vụ, việc vi phạm; từ năm 2022 đến 2023, mỗi năm giải quyết ít nhất 15% số vụ, việc vi phạm theo chỉ đạo của tỉnh, Vĩnh Tường là huyện duy nhất trong tỉnh ban hành chỉ thị về việc tổ chức chiến dịch xử lý vi phạm Luật Đất đai từ ngày 25/6 - 31/12/2019.

UBND huyện xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xã, thị trấn xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Theo đó, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, UBND huyện yêu cầu ngành chức năng và các địa phương khẩn trương rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn.

Đánh giá cụ thể nguyên nhân và tình trạng pháp lý từng trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp, kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm mới ngay từ khi mới phát sinh, không để tồn tại kéo dài; nếu địa phương nào có vi phạm mới phát sinh mà không phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng đất đai trước khi vi phạm thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

Với quan điểm “dễ làm trước, khó làm sau”, kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm, từ tháng 6/2019 đến 25/11/2019, Tổ chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo các địa phương có số hộ vi phạm về đất đai nhiều như: Đại Đồng, Chấn Hưng, Tân Tiến, Thổ Tang… ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó, xã Đại Đồng và Chấn Hưng đã ra quân 2 đợt, xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm.

Trước khi ra quân, ngoài việc thông báo đến từng hộ về số diện tích, số thửa, thời gian, mức độ vi phạm, kế hoạch xử lý, các các xã, thị trấn đều tổ chức tuyên truyền, vận động hộ vi phạm có biện pháp khắc phục hậu quả.

Kết quả, toàn huyện đã xử lý 81/94 trường hợp vi phạm mới phát sinh trong năm 2019; tổ chức tháo dỡ, xử lý 91/2.845 trường hợp vi phạm từ 1/7/2014 trở về trước với diện tích xử lý 0,9ha. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ vi phạm đã tự nguyện phối hợp với các lực lượng chức năng tháo dỡ một phần công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới

Tuy đạt được những kết quả quan trọng nhưng theo đánh giá của UBND huyện Vĩnh Tường, việc tổ chức, triển khai thực hiện xử lý vi phạm Luật Đất đai theo kế hoạch còn chậm, tỷ lệ xử lý còn thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra; một số xã, thị trấn còn làm theo hình thức chiếu lệ, chưa thực sự nghiêm túc, chưa quyết liệt, còn có tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, ỷ lại vào huyện; cá biệt có xã trong thời gian dài không họp, bàn để đưa ra giải pháp kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Hiện nay còn tồn tại 13/94 (chiếm 13,8%) trường hợp vi phạm trong 11 tháng của năm 2019 nhưng chưa được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm xử lý dứt điểm (trong đó: Thị trấn Thổ Tang 5 trường hợp, Nghĩa Hưng 5 trường hợp, Vĩnh Thịnh 3 trường hợp); 10 xã, thị trấn gồm: Đại Đồng, Thổ Tang, Bình Dương, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Tân Tiến, Yên Lập, Lũng Hòa, Cao Đại, Thượng Trưng không thực hiện xử lý theo đúng chỉ tiêu được giao.

Để đạt được mục tiêu không để các trường hợp vi phạm mới phát sinh; các trường hợp vi phạm mới phát sinh phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, trong tháng 12/2019, huyện Vĩnh Tường yêu cầu các xã còn 13 trường hợp phát sinh năm 2019 phải xử lý triệt để; 13 xã, thị trấn đã đăng ký cam kết với huyện, kiên quyết xử lý 44 trường hợp vi phạm Luật Đất đai diễn ra sau ngày 1/7/2014, trong đó 6/13 xã (chỉ tiêu giao 27 trường hợp) nhưng chưa xử lý được trường hợp nào gồm: Nghĩa Hưng 8 trường hợp, Tân Tiến 6, Yên Lập 7, Lũng Hòa 3, Cao Đại 1 và Thượng Trưng 2 trường hợp.

Tất cả các xã, thị trấn rà soát, phân loại xong các trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014, trong đó đánh giá cụ thể nguyên nhân, tình trạng pháp lý từng trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm cũ theo chỉ đạo của UBND huyện và theo quy trình Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn.

Bài, ảnh Thúy Hường