Tam Đảo tập trung xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

09:09 | 05/09/2019
|

Tam Đảo là địa phương có nhiều hộ dân vi phạm Luật Đất đai với diện tích vi phạm lớn, chủ yếu xảy ra từ trước năm 2014. Mục tiêu huyện đặt ra là xử lý ít nhất 40% trường hợp vi phạm trong năm 2019 và đến năm 2021 xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định trước ngày 1/7/2014; giải quyết dứt điểm trong năm 2019 đối với các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định từ sau ngày 1/7/2014.

Tam Đảo là địa phương có nhiều hộ dân vi phạm Luật Đất đai với diện tích vi phạm lớn, chủ yếu xảy ra từ trước năm 2014. Mục tiêu huyện đặt ra là xử lý ít nhất 40% trường hợp vi phạm trong năm 2019 và đến năm 2021 xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định trước ngày 1/7/2014; giải quyết dứt điểm trong năm 2019 đối với các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định từ sau ngày 1/7/2014. Vậy, huyện Tam Đảo đã triển khai những giải pháp gì để đạt được mục tiêu trên?

Cán bộ xã Bồ Lý (huyện Tam Đảo) vận động người dân chấp hành các quy định về Luật đất đai. Ảnh Nguyễn Lượng

Giải pháp đồng bộ

Những năm qua, tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định trên địa bàn huyện Tam Đảo diễn ra khá phức tạp, tập trung ở các xã: Hợp Châu, Đại Đình, Tam Quan… Đầu năm 2018, trên địa bàn huyện còn gần 1.000 trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Trong đó, phần lớn vi phạm xảy ra từ trước năm 2014.

Trước thực trạng đó, huyện Tam Đảo đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) xử lý vi phạm đất đai do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho từng thành viên; thành lập tổ công tác giúp UBND huyện trong việc thẩm định nội dung, đề xuất của UBND các xã, thị trấn và hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xử lý, giải quyết vi phạm pháp luật về đất đai.

Huyện chỉ đạo các xã thành lập hội đồng rà soát, phân loại, xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của UBND huyện để xây dựng phương án xử lý đối với từng đối tượng; tăng cường tuyên truyền, vận động người sử dụng đất khắc phục vi phạm bằng việc tự tháo dỡ công trình, giao trả lại diện tích đất vi phạm.

Đồng chí Phan Đình Huy, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Tam Đảo cho biết: Để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai, huyện Tam Đảo tập trung vào 2 giải pháp chính đó là: Xem xét, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện, sử dụng đất ổn định trước ngày 1/7/2014 và áp dụng biện pháp khắc phục, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện, không được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xử lý, giải quyết dựa trên cơ sở hồ sơ vi phạm và đối chiếu áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể.

Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, mới đây, huyện thành lập 1 tổ hướng dẫn, đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm đối với những xã có nhiều vụ vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ đang tích cực hướng dẫn xã Hợp Châu xử lý các trường hợp vi phạm, tiếp đến sẽ là các xã: Đại Đình, Tam Quan…

Kết quả bước đầu

Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, số vụ vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện giảm đáng kể, số vụ vi phạm mới phát sinh cơ bản được xử lý kịp thời; nhiều trường hợp vi phạm đã chấp hành quyết định xử lý và tự động tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Đảo, tính đến nay, toàn huyện còn 756 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với diện tích gần 23 ha. Trong đó, có 193 trường hợp lấn đất, 108 trường hợp chiếm đất và 455 trường hợp sử dụng đất sai mục đích.

Xã Bồ Lý là một trong những địa phương của huyện Tam Đảo khá quyết liệt trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Gần 100% trường hợp vi phạm từ năm 2014 đến nay được xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh.

Anh Nguyễn Văn Tình, cán bộ địa chính xã Bồ Lý cho biết: Để giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm, xã Bồ Lý thành lập Hội đồng rà soát, phân loại, xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Đối với từng trường hợp vi phạm đều được hội đồng bàn bạc, đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Đặc biệt, với quan điểm "cương quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh mới", khi phát hiện trường hợp vi phạm, xã đều lập biên bản xử phạt hành chính, đình chỉ thi công và cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Từ năm 2014 đến nay, xã không có trường hợp vi phạm mới.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song, công tác xử lý, giải quyết tồn tại về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Tam Đảo còn gặp không ít khó khăn như: Nhiều hộ dân chưa hợp tác, thậm chí chống đối khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, thiếu kiên quyết trong việc xử lý các trường hợp vi phạm nên tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất vẫn xảy ra...

Để hoàn thành mục tiêu xử lý ít nhất 40% trường hợp vi phạm trong năm 2019 và đến năm 2021 xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định trước ngày 1/7/2014; giải quyết dứt điểm trong năm 2019 đối với các trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định từ sau ngày 1/7/2014, huyện Tam Đảo tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại; đẩy mạnh thanh, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh.

Thanh Huyền