Công an huyện Bình Xuyên: Điều tra làm rõ hơn 140 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật

11:01 | 31/01/2019
|

Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Bình Xuyên đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ra quân trấn áp tội phạm, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo về công tác an ninh.


Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện Bình Xuyên đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ra quân trấn áp tội phạm, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo về công tác an ninh.

Với các biện pháp phòng ngừa xã hội, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, điều tra làm rõ 142 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó, điều tra làm rõ 60 vụ tội phạm về trật tự xã hội (đạt gần 94% số vụ); phát hiện 41 vụ với 103 đối tượng tội phạm và vi phạm về ma túy, cờ bạc, mại dâm; 47 vụ vi phạm hành chính trật tự an toàn xã hội.

Cùng với các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm,Công an huyện Bình Xuyên đã tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông, lập biên bản gần 4.800 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, tạm giữ hơn 900 phương tiện,gần 3.900 bộ giấy tờ xe, xử lý vi phạm hơn 4.400 trường hợp với số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, đã thực hiện cấp gần 6.400 thẻ căn cước công dân; kiểm tra 540 lượt cơ sở kinh doanh và phát hiện, xử phạt 43 cơ sở vi phạm.

Hoàng Nga