Phí thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tối đa 700.000 đồng/lần

10:12 | 28/12/2018
|

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi được Tổ chức quản lý cảng cá thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản thì phải nộp phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.

Tổ chức, cá nhân khi được Chi cục Thủy sản cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu phí, lệ phí thực hiện như sau:

 

 

Stt

 

 

Loại phí, lệ phí

 

 

Mức thu

 

 

1

 

 

Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

 

 

150.000 đồng + (số tấn thủy sản x 15.000 đồng/tấn).

Tối đa 700.000 đồng/lần.

 

 

2

 

 

Lệ phí cấp giấy phép khai thác thuỷ sản:

 

 

 

 

a

 

 

Cấp mới

 

 

40.000 đồng/lần

 

 

b

 

 

Gia hạn hoặc cấp lại

 

 

20.000 đồng/lần

 

 

c

 

 

Đổi giấy phép do đổi nội dung trong giấy phép

 

 

40.000 đồng/lần

 

 

3

 

 

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động thủy sản đối với tàu cá nước ngoài:

 

 

 

 

a

 

 

Cấp mới

 

 

200 USD/lần

 

 

b

 

 

Gia hạn hoặc cấp lại

 

 

100 USD/lần

 

 

c

 

 

Đổi giấy phép do đổi nội dung trong giấy phép

 

 

200 USD/lần

 

 

Thông tư nêu rõ tổ chức quản lý cảng cá thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (21/12/2018)