Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

09:11 | 09/11/2018
|

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Thông tư này quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập, gồm: Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước; mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) từ Việt Nam đi các nước.

Cụ thể, mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước được quy định như sau:

 

 

TT

 

 

Nấc khối lượng

 

 

Mức giá cước tối đa (đồng)

 

 

1

 

 

Đến 20g

 

 

4.000

 

 

2

 

 

Trên 20g đến 100g

 

 

6.000

 

 

3

 

 

Trên 100g đến 250g

 

 

8.000

 

 

4

 

 

Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g

 

 

2.000

 

 

Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước được quy định như sau:

 

 

TT

 

 

Nấc khối lượng

 

 

Mức giá cước tối đa (đồng)

 

 

Vùng 1

 

 

Vùng 2

 

 

Vùng 3

 

 

Vùng 4

 

 

1

 

 

Đến 20g

 

 

15.000

 

 

19.000

 

 

21.000

 

 

23.000

 

 

2

 

 

Trên 20g đến 100g

 

 

37.000

 

 

46.000

 

 

59.000

 

 

63.000

 

 

3

 

 

Trên 100g đến 250g

 

 

90.000

 

 

109.000

 

 

140.000

 

 

155.000

 

 

4

 

 

Mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g

 

 

84.000

 

 

115.000

 

 

136.000

 

 

136.000

 

 

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ phân theo vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm: Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo thẩm quyền, bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa quy định nêu trên. Niêm yết, công khai giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập theo quy định của pháp luật về giá và bưu chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/12/2018.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (22/10/2018)