Chuyển biến về ý thức pháp luật trong nhân dân

08:11 | 09/11/2018
|

Qua 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.


Qua 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Một buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Ban ATGT tại Trường THCS Đạo Đức (Bình Xuyên)

Theo Luật PBGDPL năm 2012, ngày 9/11 hàng năm được lấy là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Xác định Ngày Pháp luật Việt Nam có vai trò quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân, hằng năm, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luậtViệt Nam với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các buổi đối thoại giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp, người dân; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; treo băng zôn, khẩu hiệu, tranh cổ động trực quan về Ngày Pháp luật Việt Nam tại những nơi công cộng, trụ sở các cơ quan, đơn vị…

Các nội dung hoạt động gắn với việc vận động, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

5 năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tổ chức 8.991 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật với trên 500.000 lượt người tham gia; cấp phát hơn 1 triệu cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật. Trong đó, Sở Tư pháp đã in và phát hành trên 300.000 sách, tài liệu phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân, trong đó,15.000 tờ gấp tuyên truyền tìm hiểu về Ngày Pháp luật Việt Nam; cấp phát 7.520 đĩa CD phục vụ tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; phát 138.000 tài liệu tuyên truyền; in và phát hành 125.000 cuốn Bản tin Tư pháp; phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng, phát hành 2.000 cuốn tạp chí số chuyên đề về công tác PBGDPL.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều cấp, ngành, địa phương đã có các mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu như ngành GD&ĐT đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả như mô hình “Cổng trường trật tự ATGT” tại 100% trường học; sân khấu hóa các cuộc thi tìm hiểu luật giao thông tại các buổi hoạt động ngoại khóa; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh THPT, thu hút được hơn 26.000 học sinh tham gia dự thi. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh; cung cấp, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội trong độ tuổi vị thành niên.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức 9 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật; qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai Ngày Pháp luật, tại buổi mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam và tổng kết 5 năm triển khai Ngày Pháp luật vừa được tổ chức tối 6/11, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh: Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Năm 2018 là năm thứ 6 triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Để Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành ngày hội toàn dân với pháp luật, đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai nhiều hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của tỉnh. Trong đó,mỗi người dân cần phát huy tính tự giác nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật bằng những hành động thiết thực, chung tay đưa Hiến pháp, luật pháp đi vào cuộc sống để các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

Bài, ảnh: Kim Ngân