Chú trọng công tác bồi dưỡng năng lực đội ngũ thẩm phán

09:11 | 01/11/2018
|

Để nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo phán quyết cuối cùng của Tòa án đưa ra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm,

Để nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo phán quyết cuối cùng của Tòa án đưa ra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm, Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ thẩm phán "vừa hồng vừa chuyên”, vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Tòa án: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, những năm qua, Tòa án nhân dân hai cấp luôn quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ thẩm phán tòa án hai cấp trong tỉnh đối với chất lượng bản án, quyết định được ban hành; coi trọng việc rút kinh nghiệm, thiếu sót trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật.

Đồng chí Đỗ Anh Cường, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, bảo vệ công lý và quyền con người, mỗi thẩm phán đều phải thống nhất tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực. Do đó, công tác cán bộ, đặc biệt là xây dựng đội ngũ thẩm phán đáp ứng tốt các yêu cầu trong tình hình hiện nay luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành.

Ngay từ khâu tuyển dụng, xây dựng, tạo nguồn cán bộ để bổ nhiệm đội ngũ thẩm phán cho tòa án các cấp yêu cầu phải tốt nghiệp Đại học Luật hệ chính quy, có ít nhất 5 năm công tác; sau đó, ban cán sự họp, xem xét những trường hợp có đủ tiêu chí về đạo đức, năng lực chuyên môn cử đi học lớp nghiệp vụ xét xử để thi thẩm phán, nếu đạt kết quả theo quy định tại các cuộc thi do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức mới được làm hồ sơ để bổ nhiệm thẩm phán.

Thời gian qua, bên cạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh còn tăng cường việc tổ chức các hội nghị tập huấn, coi đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án.

Theo định kỳ, Tòa án nhân dân tỉnh mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia các lĩnh vực thuộc Tòa án nhân dân tối cao về truyền đạt, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ thẩm phán nói riêng, cán bộ, công chức tòa án hai cấp trong tỉnh nói chung; thường xuyên cử thẩm phán đi học các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức.

Nghiêm túc thực hiện việc giám sát thẩm phán, định kỳ hàng tháng, thông qua họp giao ban thẩm phán, các thẩm phán phải báo cáo về kết quả xét xử, giải quyết các vụ việc; khi có án hủy, sửa, phải yêu cầu thẩm phán giải trình cụ thể; trong đó, xác định rõ tính chất, mức độ sai lầm, thiếu sót và trách nhiệm cá nhân của thẩm phán đối với vụ án bị hủy, sửa; lấy kết quả giải quyết, xét xử vụ án sau khi bị hủy để làm căn cứ đánh giá cán bộ, công chức và bổ nhiệm lại thẩm phán. Hàng năm, mỗi thẩm phán phải đăng ký ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xét xử.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn, ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Trong công tác xét xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch”, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ thẩm phán; duy trì thường xuyên, nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung học tập, làm theo được cụ thể hóa, thiết thực và gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn được giao, từ đó làm tiêu chí, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Hiện nay, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có 1 thẩm phán cao cấp, 10 thẩm phán trung cấp; Tòa án nhân dân cấp huyện có 16 thẩm phán trung cấp và 33 thẩm phán sơ cấp. Mặc dù số lượng còn thiếu, song, công tác xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. 9 tháng năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thụ lý hơn 4.000 vụ việc, giải quyết xong gần 3.700 vụ, việc. Chất lượng bản án đưa ra đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán; tăng cường, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục hạn chế, vướng mắc, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các thẩm phán.

Lê Minh