Hội thảo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở

08:10 | 31/10/2018
|

Sáng 30/10/2018, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở”.


Sáng 30/10/2018, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở”.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các đồng chí: Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội thảo.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, những năm qua, với mục tiêu PBGDPL hướng về cơ sở, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDP) đã được các ngành, địa phương quan tâm chú trọng và đạt được những kết quả tích cực, thực sự trở thành cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác PBGDPL tại một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm, chú trọng; nội dung tuyên truyền còn dàn trải, nặng tính hình thức, đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa xây dựng được những mô hình, cách làm hay, dẫn đến hiệu quả tuyên truyền pháp luật chưa cao.

Sau khi nêu thực trạng công tác PBGDPL tại địa phương, đơn vị mình, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bám sát những vấn đề dư luận quan tâm; kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận pháp luật; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên làm công tác PBGDPL; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực thi pháp luật, nhất là tại cơ sở; chú trọng việc sơ kết, tổng kết các mô hình hay, cách làm hiệu quả tại các địa phương để nhân rộng phạm vi cả nước; huy động mọi nguồn lực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật theo hình thức xã hội hóa...

Một số đại biểu kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là tại cơ sở; tăng cường đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, tuyên truyền miệng; xây dựng tài liệu tuyên truyền phù hợp; nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác PBGDPL; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tham mưu với cấp chính quyền tăng cường kinh phí cho công tác PBGDPL tại cơ sở.

Kết luận hội thảo, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Đồng thời khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu và chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL tại cơ sở.

Kim Ngân