Xã Thượng Trưng : 78 người chấp hành xong án phạt tù được giúp đỡ, có việc làm và thu nhập ổn định

08:09 | 09/09/2020
|

Để tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường đã duy trì hiệu quả mô hình “Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”.


Để tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường đã duy trì hiệu quả mô hình “Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”.

Thông qua hoạt động, mô hình không chỉ giúp cho quần chúng nhân dân có thái độ đúng mực, không kỳ thị, phân biệt đối xử với những người chấp hành xong án phạt tù, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù ổn định tư tưởng, tâm lý.

Ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an xã, các hội, đoàn thể ở địa phương đều chủ động gặp gỡ các gia đình có người chấp hành xong án phạt tù, vận động, giao trách nhiệm, phân công công việc cụ thể mà họ có thể đảm nhận trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người thân, tạo mọi điều kiện cần thiết để người chấp hành xong án phạt tù sống lương thiện, có ích cho xã hội.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc họ bị bạn bè xấu lôi kéo, dụ dỗ tái phạm tội; liên hệ với các cơ sở sản xuất tại địa phương giới thiệu việc làm; phối hợp với Ngân hàng CSXH xem xét hỗ trợ họ vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống...

Từ năm 2014 đến nay, xã Thượng Trưng có 78 người chấp hành xong án phạt tù tìm được việc làm phù hợp, góp phần ổn định cuộc sống.

Mai Anh