Nâng cao chất lượng công tác thống kê tội phạm

02:04 | 16/04/2018
|

Công tác thống kê tội phạm (TKTP) có vai trò quan trọng, giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá chính xác, khách quan tình hình vi phạm pháp luật, kết quả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan trong công tác phòng, chống tội phạm và chấp hành pháp luật...

Công tác thống kê tội phạm (TKTP) có vai trò quan trọng, giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá chính xác, khách quan tình hình vi phạm pháp luật, kết quả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan trong công tác phòng, chống tội phạm và chấp hành pháp luật... Nhận thức được điều đó, những năm qua, VKSND tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác TKTP, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), giúp cho việc khai thác số liệu, dữ liệu nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Đồng chí Đỗ Thị Giang, Trưởng Phòng TKTP&CNTT (VKSND tỉnh) cho biết: "Công tác TKTP của ngành KSND nói chung cũng như của VKSND tỉnh nói riêng đã có những bước chuyển biến tích cực. Số liệu thống kê ngày càng phát huy tác dụng, trở thành một trong những căn cứ quan trọng giúp lãnh đạo VKSND các cấp và các cơ quan có thẩm quyền nắm tình hình, diễn biến tội phạm, từ đó, có những biện pháp chỉ đạo, điều hành sát thực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Số liệu thống kê được sử dụng chính thức để xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, báo cáo Quốc hội, báo cáo HĐND và các báo cáo chuyên đề nghiệp vụ…".

Cán bộ Phòng TKTP&CNTT (VKSND tỉnh) ứng dụng CNTT trong công tác thống kê tội phạm. Ảnh: Hoàng Sơn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Phòng TKTP&CNTT đã làm tốt các chế độ báo cáo thống kê, quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân; tổng hợp đầy đủ, quản lý chặt chẽ số liệu phát sinh trong kỳ thống kê, tránh bỏ sót và kiểm tra kỹ số liệu trong báo cáo thống kê trước khi truyền gửi lên viện kiểm sát cấp trên, nhất là các khâu công tác thường có sự chênh lệch số liệu như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiểm sát THA dân sự và các chỉ tiêu cơ bản phản ánh chất lượng công tác kiểm sát như các trường hợp tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; đình chỉ do bị can không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; kiến nghị, kháng nghị đã ban hành; thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng các biểu thống kê chỉ tiêu quốc gia làm cơ sở để VKSND tối cao xây dựng Sách trắng về tội phạm, nhất là TKTP trong giai đoạn xét xử sơ thẩm…

Cùng với đó, đơn vị cũng đã quản lý, khai thác có hiệu quả hạ tầng CNTT, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống mạng, đường truyền số liệu, các phần mềm ứng dụng về CNTT; tăng cường công tác bảo mật, bảo đảm an toàn an ninh đối với hệ thống và thiết bị CNTT; tăng cường sử dụng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến trong việc tổ chức các hội nghị, giao ban và phiên tòa rút kinh nghiệm, hội thảo, chuyên đề về nghiệp vụ…

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, theo đồng chí Đỗ Thị Giang, công tác thống kê và ứng dụng CNTT cần thực hiện tốt hơn nữa trước yêu cầu cải cách tư pháp. Người đứng đầu các đơn vị cần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc đối với cán bộ, chuyên viên, kiểm sát viên khi giao nhiệm vụ làm công tác thống kê tội phạm và CNTT, bảo đảm cho công tác này chính xác, kịp thời.

Cán bộ, chuyên viên, kiểm sát viên cần nâng cao nhận thức về công tác TKTP, bảo đảm các số liệu, dữ liệu được khai thác dễ dàng, dễ sử dụng trong quá trình xây dựng báo cáo. Trong quá trình hoạt động, thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị máy móc để phục vụ tốt cho nghiệp vụ chuyên môn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chuyên viên, kiểm sát viên làm công tác TKTP và CNTT. Đồng thời, có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ trực tiếp làm công tác này...

Khánh Linh