Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ

09:02 | 09/02/2018
|

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Xác định trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa quan trọng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp.

Tổ Kiểm tra số 1 kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức Sở LĐ-TB&XH.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn một số cán bộ, công chức làm việc với tinh thần trách nhiệm chưa chủ động, chưa tích cực, sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả... Để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10306 và Quyết định số 99 thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2018.

Từ ngày 31/1/2018 đến 6/2/2018, 2 tổ đã kiểm tra đột xuất tại Sở LĐ-TB&XH; Sở Xây dựng; một số xã, phường, phòng ban chuyên môn của thành phố Vĩnh Yên; UBND huyện Sông Lô và các phòng chuyên môn trực thuộc...

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương làm việc, không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. Các đơn vị thực hiện việc phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức; treo biển "cấm hút thuốc lá" ở những vị trí dễ quan sát tại công sở; bổ sung quy định thực hiện không uống rượu, bia; không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế làm việc của cơ quan và tiêu chí xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; không phát hiện cán bộ, công chức, viên chức quảng cáo thương mại tại công sở; trang phục gọn gàng, lịch sự khi thi hành công vụ và khi tiếp công dân.

Tuy nhiên, còn một số cán bộ, công chức, viên chưa đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, hút thuốc lá tại công sở, cá biệt còn có trường hợp đến công sở muộn so với giờ làm việc theo quy định... được đoàn kiểm tra chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời.

UBND huyện Sông Lô chưa triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc lá nơi công sở; chưa có biển tên cơ quan, sơ đồ cơ quan theo quy định. UBND phường Đồng Tâm và Hội Hợp vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa đeo thẻ, hút thuốc lá trong giờ làm việc...

Đoàn kiểm tra đã đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quy định của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị bổ sung quy định thực hiện không uống rượu, bia, không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế làm việc của cơ quan và tiêu chí xét thi đua đối với tập thể, cá nhân, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; kịp thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, không để ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Hòa cho biết: Việc kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm tính nghiêm minh và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; từ đó xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Bài, ảnh: Thúy Hường