Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan nhà nước

08:01 | 10/01/2018
|

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

 

image

 

 

 

Ảnh minh họa

 

 

Dự thảo nêu rõ về phân loại tài sản cố định. Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản, bao gồm: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định hữu hình gồm: Nhà làm việc, công trình sự nghiệp thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà kho, nhà hội trường, nhà câu lạc bộ nhà văn hoá, nhà tập luyện và thi đấu thể thao, nhà bảo tồn bảo tàng, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà xưởng, phòng học, nhà giảng đường, nhà ký túc xá, nhà khám bệnh, nhà an dưỡng, nhà khách, nhà ở, nhà công vụ, nhà công thự, nhà khác.

Phương tiện vận tải, gồm: Phương tiện vận tải đường bộ (xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện vận tải đường bộ khác); phương tiện vận tải đường thuỷ, gồm tàu biển chở hàng hóa; tàu biển chở khách; tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn đường thủy; tàu chở hàng đường thuỷ nội địa; tàu chở khách đường thủy nội địa; phà đường thủy các loại; ca nô, xuồng máy các loại; ghe, thuyền các loại; phương tiện vận tải đường thủy khác.

Máy móc, thiết bị văn phòng, gồm: Máy vi tính để bàn; máy vi tính xách tay; máy in các loại; máy chiếu các loại; máy fax; máy huỷ tài liệu; máy Photocopy; thiết bị lọc nước các loại; máy hút ẩm, hút bụi các loại; ti vi, đầu Video, các loại đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác; máy ghi âm; máy ảnh; thiết bị âm thanh các loại; tổng đài điện thoại, điện thoại cố định, máy bộ đàm, điện thoại di động; thiết bị thông tin liên lạc khác; tủ lạnh, máy làm mát; máy giặt; máy điều hòa không khí…

Theo dự thảo, tài sản cố định vô hình gồm: Quyền sử dụng đất; quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; phần mềm ứng dụng…

Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định

Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định được tính theo công thức sau:

 

 

Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định

 

 

=

 

 

Nguyên giá của tài sản cố định

 

 

x

 

 

Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)

 

 

Hàng năm, trên cơ sở xác định số hao mòn tăng và số hao mòn giảm phát sinh trong năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị tính tổng số hao mòn của tất cả tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cho năm đó theo công thức:

 

 

Số hao mòn tài sản cố định tính đến năm (n)

 

 

 

 

Số hao mòn tài sản cố định đã tính đến năm (n-1)

 

 

 

 

Số hao mòn tài sản cố định tăng trong năm (n)

 

 

 

 

Số hao mòn tài sản cố định giảm trong năm (n)

 

 

=

 

 

+

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với những tài sản cố định có thay đổi về nguyên giá, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn lũy kế của tài sản cố định đó để ghi sổ kế toán.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (26/12/2017)