Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

08:01 | 10/01/2018
|

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Phúc Yên đã tăng cường kiểm sát việc tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra, bảo đảm cho hoạt động điều tra tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Phúc Yên đã tăng cường kiểm sát việc tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra, bảo đảm cho hoạt động điều tra tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Những năm qua, cùng với sự phát triển KT-XH, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thị xã Phúc Yên có chiều hướng diễn biến phức tạp, nổi lên nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm về TTATXH và tội phạm về ma túy.

Cán bộ, kiểm sát viên VKSND thị xã Phúc Yên thường xuyên trao đổi nghiệp vụ trong việc nghiên cứu, xử lý hồ sơ các vụ án.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như góp phần giảm thiểu tình trạng phạm tội trên địa bàn, VKSND thị xã chủ động phối hợp với Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã xây dựng nghị quyết phối hợp liên ngành, đề ra nội dung, phương pháp, các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp chức năng nhiệm vụ của từng ngành trong hoạt động giải quyết án hình sự, dân sự, án hành chính; hoạt động thi hành án và giải quyết KNTC về tư pháp.

Bên cạnh đó, VKSND thị xã duy trì chế độ giao ban liên ngành định kỳ theo từng tháng, từng quý, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, VKSND thị xã luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thường xuyên phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh và thị xã tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật đối với tất cả các vụ án, đặc biệt là án hình sự.

Năm 2017, VKSND thị xã đã tiếp nhận 150 tin báo tội phạm, đã kiểm sát và phân loại với cơ quan điều tra để giải quyết dứt điểm 139 tin báo, đạt 95,2%, trong đó, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 103 vụ; ra quyết định không khởi tố 35 vụ; ra quyết định di lý chuyển đơn vị khác xử lý 4 tin báo... 100% số tin báo tội phạm do viện giải quyết đều đảm bảo đúng pháp luật không để lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội.

Trong năm, viện đã phê chuẩn 142 quyết định khởi tố bị can, 69 lệnh tạm giam; 34 lệnh bắt tạm giam theo các quyết định của cơ quan điều tra và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Viện đã phối hợp với các cơ quan tố tụng xây dựng được 2 vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn, 8 vụ án điểm và đưa ra xét xử lưu động 29 vụ án. Qua đó, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn và tuyên truyền PBGDPL trong nhân dân.

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hôn nhân và gia đình được thực hiện tốt. VKSND thường xuyên theo dõi, đề nghị tòa án ra quyết định thi hành án trong thời hạn quy định. Tiến hành phúc tra việc thực hiện kháng nghị về công tác quản lý, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường.

Chủ động nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các bản án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động... Đồng thời, duy trì tốt việc tổ chức tiếp công dân, phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc ngành tư pháp giải quyết đầy đủ, kịp thời các KNTC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của viện. Nhờ đó, trong thời gian qua, không có trường hợp đơn thư KNTC nào của công dân bị tồn đọng chưa giải quyết hoặc không được giải quyết.

Đồng chí Trương Ngọc Lương, Viện trưởng VKSND thị xã Phúc Yên cho biết: Thời gian tới, VKSND thị xã tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu các vụ án được khởi tố, nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế oan sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong đơn vị, góp phần làm giảm các vi phạm trong hoạt động tư pháp...

Bài, ảnh Ngô Tuấn Anh