Dự kiến giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

09:09 | 08/09/2017
|

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.


Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí kiểm định đối với tất cả các chất chữa cháy, vật liệu, chất chống cháy, trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân, phương tiện cứu người từ 20% đến 50% tùy từng loại phương tiện.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi phần III, IV, V, VI mục A Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

 

 

Stt

 

 

Danh mục

 

 

Đơn vị

 

 

Mức thu

(đồng)

 

 

A

 

 

Kiểm định phương tiện mẫu

 

 

 

 

 

 

III

 

 

Kiểm định các chất chữa cháy

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Chất bột, chất tạo bọt chữa cháy

 

 

Kg

 

 

300.000

 

 

2

 

 

Dung dịch gốc nước chữa cháy

 

 

Lít

 

 

300.000

 

 

IV

 

 

Kiểm định vật liệu và chất chống cháy

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy

 

 

Kg

 

 

400.000

 

 

2

 

 

Cửa chống cháy

 

 

Bộ

 

 

500.000

 

 

3

 

 

Vật liệu chống cháy

 

 

m2

 

 

400.000

 

 

4

 

 

Van chặn lửa và các thiết bị ngăn lửa

 

 

Cái

 

 

300.000

 

 

V

 

 

Kiểm định trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân

 

 

 

 

1

 

 

Quần áo chữa cháy

 

 

Bộ

 

 

300.000

 

 

2

 

 

Mũ, ủng, găng tay chữa cháy

 

 

Cái

 

 

150.000

 

 

3

 

 

Mặt nạ phòng độc

 

 

Bộ

 

 

400.000

 

 

VI

 

 

Kiểm định phương tiện cứu nạn, cứu hộ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Phương tiện cứu người

 

 

Bộ

 

 

400.000

 

 

2

 

 

Phương tiện, dụng cụ phá dỡ

 

 

Bộ

 

 

200.000

 

 

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (1/9/2017)