Sửa quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

11:09 | 07/09/2017
|

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.


Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Bộ Nội vụ cho biết, để phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở, dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Cụ thể, về quy mô số hộ gia đình đối với thôn: Ở vùng đồng bằng phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, riêng khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên, ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Đối với tổ dân phố: Ở vùng đồng bằng phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 250 hộ gia đình trở lên.

Thôn và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Đối với trường hợp đặc thù: Vùng biên giới, ở đảo biệt lập trên biển cách xa đất liền, ở vùng núi cao, nơi có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, do việc di dân đã hình thành các cụm dân cư mới, đòi hỏi phải thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì quy mô số hộ gia đình ít nhất phải từ 50 hộ trở lên đối với thôn và 100 hộ trở lên đối với tổ dân phố.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng bổ sung điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố. Thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố hiện có để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới, theo đó, về quy mô có thể thấp hơn so với quy định chung cho từng vùng, miền, nhưng phải bảo đảm các điều kiện khác như: Không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập phải có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân, được trên 50% số hộ gia đình tại địa bàn liên quan nhất trí, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý dân cư của chính quyền cơ sở và hoạt động của thôn mới, tổ dân phố mới.

Việt Nguyên – Theo baochinhphu.vn (31/8/2017)