Lập Thạch chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

04:09 | 05/09/2017
|

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được huyện Lập Thạch quan tâm thực hiện đạt kết quả tích cực. 

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được huyện Lập Thạch quan tâm thực hiện đạt kết quả tích cực. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Bản tin Lập Thạch phát hành đến tất cả các chi, Đảng bộ, các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học; duy trì “Ngày pháp luật” vào ngày mùng 3 hàng tháng. Tổ chức tốt các cuộc thi viết, hội thi sân khấu về tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Ngoài ra, huyện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tới các xã nghèo, xã có đồng bào dân tộc thiểu số, xã có đông trẻ em, người tàn tật… Công tác trợ giúp pháp lý, sự hỗ trợ của cán bộ tuyên truyền pháp luật của tỉnh đã góp phần quan trọng giúp cho người dân hiểu pháp luật, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Hòa ở thị trấn Lập Thạch cho biết: “Là thanh niên trẻ, bản thân tôi và các bạn đồng trang lứa rất dễ bị dụ dỗ và vướng vào tệ nạn xã hội, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật vì không có hiểu biết về các quy định pháp luật. Nhờ có sự quan tâm của chính quyền thị trấn, đặc biệt là Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, PBGDPL, tôi và các bạn khác có thêm cơ hội hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức trong việc sống và làm việc theo pháp luật, có lối sống lành mạnh, không sa ngã vào tệ nạn xã hội”.

Là xã miền núi, có địa bàn rộng và địa hình phức tạp, có nhiều công trình giao thông lớn đi qua... xã Tử Du (Lập Thạch) phải đối mặt nhiều khó khăn trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Trần Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Tử Du cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân . Nhờ đó, tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; mọi thắc mắc, bức xúc của nhân dân đều được giải quyết ngay từ cơ sở; trên địa bàn xã không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp”.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức được hơn 20 lớp tập huấn, phổ biến Luật Dân sự năm 2015, phổ biến, giáo dục pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường cho 3.000 lượt người ở 20 xã, thị trấn. Cùng với đó, huyện Lập Thạch phát huy hiệu quả 216 tổ hòa giải ở các thôn và các tổ liên gia đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn từ cơ sở, hòa giải thành công 104 vụ việc, đạt 83%.

Đồng chí Phạm Chí Thức, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lập Thạch cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống xã hội, là cầu nối trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác này. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng. Các văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nội dung tuyên truyền, phổ biến ngày càng đa dạng, được chọn lọc phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể của địa phương. Nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tiết kiệm thời gian và chi phí của các cơ quan Nhà nước và công dân; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật của các cấp chính quyền”.

Thu Nhàn