16 người mang quốc tịch nước ngoài được giảm án dịp 2/9

11:09 | 01/09/2017
|

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm lỗi, 2/9 năm nay, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của tỉnh đã quyết định xét giảm án cho 16 phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang, thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm lỗi, 2/9 năm nay, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của tỉnh đã quyết định xét giảm án cho 16 phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang, thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Tam Đảo. Trong đó, 1 phạm nhân được giảm từ chung thân xuống 30 năm, 1 phạm nhân được giảm từ chung thân xuống 20 năm, 14 phạm nhân được giảm từ 3 đến 18 tháng. Số phạm nhân được giảm án dịp này chủ yếu là người có quốc tịch Lào, Hàn Quốc, Canada, Trung Quốc. Họ đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy trong thời gian chấp hành án. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được thực hiện công khai, dân chủ, chính xác và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh, không phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào dù người đó là người Việt Nam hay người có quốc tịch nước ngoài khi họ phấn đấu, nỗ lực, tích cực cải tạo trong thời gian chấp hành án.

Lê Diệu Linh

(Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh)