Tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

04:08 | 30/08/2017
|

Ngày 30/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt những văn bản, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 140 trưởng phòng tư pháp các huyện, thành, thị xã; công chức tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Ngày 30/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt những văn bản, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 140 trưởng phòng tư pháp các huyện, thành, thị xã; công chức tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tạo cơ hội tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức , tăng cường các thiết chế tiếp cận pháp luật, đáp ứng nhu cầu và quyền được thông tin về pháp luật của người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay từ cơ sở. Với vai trò, ý nghĩa đó, ngày 8/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 619 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt những nội dung của Quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn; các tiêu chí, cách đánh giá tiếp cận pháp luật, quy định, kỹ năng, hướng dẫn cách tính điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhiệm vụ, vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông qua buổi tập huấn, giúp đội ngũ công chức tư pháp- hộ tịch nhận thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong giai đoạn hiện nay; những quy trình, cách thức, phương pháp đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Kim Ngân