Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở xã Hợp Lý

03:08 | 24/08/2017
|

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở xã Hợp Lý (Lập Thạch) tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở xã Hợp Lý (Lập Thạch) tích cực triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở địa phương.

Cán bộ tư pháp xã Hợp Lý (Lập Thạch) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Hợp lý là xã miền núi nằm ở phía đông bắc huyện Lập Thạch, diện tích tự nhiên 762 ha; xã được chia làm 7 thôn dân cư với tổng số 1.257 hộ, trên 5.300 nhân khẩu. Những năm trước đây, do nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư thường xuyên xảy ra, nhất là tình trạng người dân có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Trước tình hình đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung triển khai một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp huyện Lập Thạch, hàng năm UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các thôn dân cư. Nhiều nội dung được tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt các CLB phòng chống tội phạm và TNXH; CLB phòng, chống bạo lực gia đình...; trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, TNXH, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình... đã phát huy tác dụng ngay từ cơ sở. Xã thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, từ đó, thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBGDPL tới đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. Các chi bộ cơ sở, các thôn dân cư đã tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể cơ sở. MTTQ xã và các tổ chức thành viên như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn thanh niên... thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đầu năm 2017 đến nay, các tổ chức hội, đoàn thể của xã đã phối hợp với Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp huyện tổ chức được 4 lớp tuyên truyền, PBGDPL thu hút được sự tham gia của trên 400 hội viên, đoàn viên… Thông qua hiệu quả các chương trình tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người dân...

Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cũng được chú trọng, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng có hiệu quả. Hiện tại, xã có 2 tủ sách pháp luật đặt tại văn phòng UBND xã với trên 150 đầu sách, chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật, được bổ sung, cập nhật thường xuyên; hầu hết các thôn đều xây dựng tủ sách pháp luật ( có từ 30-50 đầu sách) đặt tại nhà văn hóa thôn đã tạo điều kiện và thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn đến tìm hiểu, nghiên cứu. Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở cũng phát huy được hiệu quả tích cực. Hiện xã đã thành lập được 7 tổ hòa giải cơ sở tại 7 thôn dân cư với trên 50 thành viên, do các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng; thành lập và duy trì có hiệu quả 54 tổ liên gia tự quản đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở các thôn xóm. Trung bình mỗi năm, các tổ hòa giải cơ sở và tổ liên gia tự quản ở xã đã hòa giải thành công từ 80-90% các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại địa bàn các thôn dân cư. Việc hòa giải thành công các vụ việc tranh chấp tại cơ sở, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật... Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân trong xã được nâng lên đáng kể, điều đó được thể hiện trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã thời gian qua, khi được tuyên truyền, vận động, 100% hộ gia đình, cá nhân có công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông tự nguyện tháo dỡ, không có bất kỳ trường hợp vi phạm nào xã phải tổ chức cưỡng chế...

Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Lý cho biết: Từ những hiệu quả thiết thực đạt được trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã thời gian qua đã khẳng định vai trò, sức mạnh tổng hợp của toàn thể hệ thống chính trị của xã trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh Ngô Tuấn Anh