Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 62.000 tỷ đồng

08:06 | 14/06/2018
|

Tính đến hết tháng 5/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt gần 62.000 tỷ đồng, tăng 0,18% so với cuối năm 2017. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 22.480 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cuối năm 2017; tiền gửi tiết kiệm là 38.610 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm 2017....

Tính đến hết tháng 5/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt gần 62.000 tỷ đồng, tăng 0,18% so với cuối năm 2017. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 22.480 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cuối năm 2017; tiền gửi tiết kiệm là 38.610 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm 2017....

Hiện nay, lãi suất huy động (bằng VND) phổ biến ở mức 0,8- 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3- 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3- 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5- 7,3%/năm.

Đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn vay, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn làm tốt công tác huy động vốn trong dân và các tổ chức kinh tế.

Mở rộng tín dụng có hiệu quả, an toàn, đảm bảo chất lượng tín dụng; chú trọng ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn.

Chủ động xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Lựa chọn các hình thức kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, không để doanh nghiệp có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trần Tỉnh