Toàn tỉnh có trên 500 doanh nghiệp thành lập mới

08:06 | 14/06/2018
|

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có trên 500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 3.700 tỷ đồng, giảm 8% về số doanh nghiệp và giảm 3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có trên 500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 3.700 tỷ đồng, giảm 8% về số doanh nghiệp và giảm 3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có trên 9.100 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 81 nghìn tỷ đồng, trong đó, có trên 6.600 doanh nghiệp thực tế hoạt động (tương đương 72% doanh nghiệp đăng ký) và gần 2.500 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn hoặc chờ giải thể do nhiều chủ doanh nghiệp còn hạn chế về năng lực tài chính, năng lực quản trị, chưa có mặt bằng sản xuất, chưa tìm kiếm được thị trường,...

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho, phát triển sản xuất; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm... .

Lưu Nhung