Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng

02:01 | 11/01/2018
|

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, tăng 6,84% so với năm 2016 và bằng 33% tổng sản phẩm trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, tăng 6,84% so với năm 2016 và bằng 33% tổng sản phẩm trên địa bàn.

Đạt được kết quả trên, tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; Quyết định số 08 về Quy định thực hiện trình tự, thủ tục các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh với thời gian rút ngắn 30- 40% theo quy định; chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; hướng dẫn triển khai cơ chế đặc thù trong quản lý xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020… qua đó, nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm đã rút ngắn được thời gian thủ tục đầu tư.

Năm 2018, để đạt mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 30 nghìn tỷ đồng, chiếm 33-34% tổng sản phẩm trên địa bàn, tỉnh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; triển khai nhanh thủ tục đầu tư và tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm; các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

Mai Liên