Kiểm soát chặt hoạt động xuất bản

09:05 | 21/05/2020
|

Những năm qua, hoạt động in, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm (XBP) của tỉnh đã có những bước phát triển quan trọng, đáp ứng tốt nhiệm vụ, yêu cầu chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thông tin của nhân dân. 

Những năm qua, hoạt động in, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm (XBP) của tỉnh đã có những bước phát triển quan trọng, đáp ứng tốt nhiệm vụ, yêu cầu chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thông tin của nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế; đặc biệt, hoạt động in lậu vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc. Sở TT&TT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở, đơn vị in, xuất bản, phát hành XBP.

Công ty TNHH TM&SX An Toàn, thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) là một trong những đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động in, xuất bản XBP.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 công ty in lớn; trong đó, có 8 công ty được cấp phép hoạt động xuất bản, 6 công ty được xác nhận đăng ký hoạt động in. Các công ty tập trung chủ yếu tại thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và huyện Bình Xuyên.

Ngoài ra, tỉnh còn có 47 cơ sở phát hành, 247 cơ sở in nhỏ lẻ, photocopy, tập trung chủ yếu gần các khu vực có trường học, công sở; 15 công ty được xác nhận đăng ký hoạt động photocopy màu, tập trung chủ yếu ở thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên.

Mạng lưới in, phát hành XBP trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Các XBP đa dạng, phong phú hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động xuất bản, in, phát hành vẫn còn một số hạn chế. Tình trạng in lậu vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc.

Để hoạt động in, xuất bản và phát hành XBP trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, thời gian qua, Sở TT&TT đã tăng cường công tác quản lý, thống kê, cập nhật tình hình của các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực in, xuất bản và phát hành XBP mới để hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở này thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực in, xuất bản, phát hành XBP cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực XBP; tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành XBP.

Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực XBP nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Năm 2019, Sở TT&TT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (thành phần gồm có: Sở TT&TT, Công An tỉnh và Cục QLTT) phối hợp cùng với UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra 8 cơ sở in XBP, 5 cơ sở in bao bì - tem nhãn, 9 cơ sở phát hành XBP, 14 cơ sở photocopy, 6 cơ sở đăng ký hoạt động photocopy màu.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở in đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực in. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở in chưa cập nhật đầy đủ thông tin một số sản phẩm đang in; chưa ghi số, ngày, tháng trên hợp đồng kinh tế; chưa có sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in theo quy định; trang bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo khi xảy ra sự cố.

Đoàn đã chỉ ra những hạn chế, sai phạm, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục; đồng thời hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy chủ động khai báo với UBND cấp huyện khi hoạt động hoặc khi có sự thay đổi thông tin; yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động photocopy màu phát báo cáo Sở TT&TT khi thay đổi địa điểm đặt máy; tuyên truyền một số các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực XBP như: Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 25/2018/NĐ - CP của Chính phủ…

Là một trong những công ty in lớn trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH TM&SX An Toàn, thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực in, xuất bản và phát hành XBP.

Anh Nguyễn Văn Tuân, Giám đốc công ty cho biết: "Cùng với việc đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, công ty luôn chấp hành nghiêm túc việc đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh.

Đặc biệt, công ty lập sổ theo dõi để quản lý chặt chẽ ấn phẩm nhận in và gia công sau in; các máy photocopy màu của công ty chỉ phục vụ cho hoạt động nội bộ của doanh nghiệp và đều được đăng ký với Sở TT&TT".

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản, tạo tiền đề cho lĩnh vực xuất bản, in và phát hành XBP ổn định và phát triển, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển KT - XH, giữ vững AN - QP của địa phương, thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục thực hiện quản lý, theo dõi tình hình hoạt động xuất bản, in, phát hành XBP trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành XBP cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản, in, phát hành XBP theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ TT&TT; trong đó, tập trung chủ yếu vào các đối tượng in XBP là sách giáo dục và tài liệu chính trị (vào tháng 6, tháng 7 hàng năm) và phát hành lịch Tết (vào tháng 12).

Bài, ảnh: Ngọc Mai