Tam Dương đã cứng hóa hơn 95% giao thông nội đồng

02:04 | 09/04/2020
|

Thời gian qua, UBND huyện Tam Dương đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để xây dựng các tuyến giao thông nông thôn; phát động sâu rộng phong trào phát triển giao thông nông thôn trên toàn huyện, góp phần quan trọng để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thời gian qua, UBND huyện Tam Dương đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để xây dựng các tuyến giao thông nông thôn; phát động sâu rộng phong trào phát triển giao thông nông thôn trên toàn huyện, góp phần quan trọng để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

UBND huyện đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nội đồng giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2017-2020.

Trong đó, chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Hằng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; giao Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình giao thông nông thôn tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về chương trình này.

Giai đoạn 2011-2020, hệ thống đường giao thông huyện quản lý được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3265 là 14 tuyến đường với tổng chiều dài 66,4 km. Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa được 63,386 km giao thông nội đồng, đạt 95,5%; hiện còn hơn 3km đường huyện chưa được cứng hóa theo quyết định của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, ngoài 14 tuyến đường đã được UBND tỉnh quyết định đặt tên số hiệu đường, UBND huyện đã chủ động đầu tư, thực hiện cứng hóa một số tuyến đường trên địa bàn với chiều dài hơn 7,4 km, nâng tổng số đường huyện được cứng hóa là hơn 73,8 km.

Thiệu Duy