Các doanh nghiệp trong KCN nộp ngân sách gần 750 tỷ đồng

08:04 | 09/04/2020
|

Theo thống kê từ Ban Quản lý các KCN tỉnh, trong quý I/2020, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước gần 750 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp FDI nộp gần 677 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê từ Ban Quản lý các KCN tỉnh, trong quý I/2020, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh đã nộp ngân sách nhà nước gần 750 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp FDI nộp gần 677 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019.

Để có kết quả đó, các doanh nghiệp trong các KCN đã có nhiều giải pháp duy trì hoạt động và phát triển. Các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt là các doanh nghiệp FDI với tổng doanh thu trong quý I ước đạt 1.252,54 triệu USD, tăng 16%; giá trị xuất khẩu đạt 922,57 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tiếp tục khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, dự kiến trong quý II/2020, các doanh nghiệp trong KCN nộp ngân sách nhà nước 805,03 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp FDI nộp 710,83 tỷ đồng, tăng 5% và doanh nghiệp DDI nộp 94,2 tỷ đồng, tăng 33% so với quý I.

Nguyễn Hường