Đề xuất hỗ trợ GPMB dự án khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Phương: Không có cơ sở để giải quyết

11:11 | 08/11/2019
|

Năm 1997, UBND xã Hồng Phương (Yên Lạc) giao thầu 4,8 nghìn m2 đất thủy sản (là đất công ích do UBND xã quản lý) cho ông Nguyễn Văn Diệu để nuôi cá. Trong thời gian nhận thầu gia đình ông Diệu có đổ đất, san lấp mặt bằng một phần diện tích nêu trên và xây dựng công trình với mục đích kinh doanh dịch vụ.


Năm 1997, UBND xã Hồng Phương (Yên Lạc) giao thầu 4,8 nghìn m2 đất thủy sản (là đất công ích do UBND xã quản lý) cho ông Nguyễn Văn Diệu để nuôi cá. Trong thời gian nhận thầu gia đình ông Diệu có đổ đất, san lấp mặt bằng một phần diện tích nêu trên và xây dựng công trình với mục đích kinh doanh dịch vụ.

Căn cứ bộ Luật dân sự 2015, ngày 27/12/2018 UBND xã Hồng Phương đã ban hành Thông báo số 91/TL-HĐ về việc thanh lý hợp đồng thanh lý hợp đồng thầu khoán kênh hút trạm bơm thôn Phong Phú giữa UBND xã với ông Nguyễn Văn Diệu

Năm 2014 huyện Yên Lạc đã ra Kết luận số 1473/KL-CT ngày 12/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc về thanh tra công tác quản lý đất, lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tự ý khai thác làm biến dạng mặt bằng, hủy hoại đất tại xã Hồng Phương. Theo đó, UBND huyện giao UBND xã Hồng Phương thanh lý hợp đồng nhận thầu ao đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Diệu theo quy định (do hợp đồng đã hết hạn). Yêu cầu gia đình ông Diệu tự tháo dỡ lều, quán trả lại diện tích đất đã nhận thầu cho UBND xã quản lý, sử dụng.

Ngày 31/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Đồng Má 1, thôn Phong Phú, xã Hồng Phương (Yên Lạc). Theo phương án, gia đình ông Nguyễn Văn Diệu đã được hỗ trợ 3 khoản gồm: Hỗ trợ 20% giá đất nông nghiệp đối với diện tích đất công ích đã nhận khoán sử dụng liên tục từ 3 năm trở lên; bồi thường về con cá; hỗ trợ về giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, gia đình ông Diệu không thực hiện bàn giao mặt bằng đối với diện tích đất đã nhận thầu với những lý do: Tại thời điểm thu hồi đất, UBND xã Hồng Phương chưa thanh lý hợp đồng đối với diện tích giao thầu nêu trên; chưa tính các khoản hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Phúc Điện tử, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Hồng Phương cho biết: Thực hiện Kết luận 1473/KL-CT ngày 12/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, ngày 18/6/2014, UBND xã Hồng Phương đã có biên bản làm việc yêu cầu gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (người được ông Nguyễn Văn Diệu ủy quyền) tháo dỡ công trình trả lại phần diện tích đất để UBND xã lập quy hoạch thu hồi đất đấu giá QSDĐ theo kế hoạch.

Thông báo cũng nêu rõ nếu gia đình không tháo dỡ xong trước ngày 8/7/2014 thì UBND xã sẽ xử lý theo Luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình ông Sơn vẫn không thực hiện.

Đối với việc gia đình ông Sơn chưa bàn giao mặt bằng với lý do: Chưa tính các khoản hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND xã Hồng Phương cho biết: Quy định tại Điểm a, Mục 8, Điều 1 Quyết định 32/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ: Đối với nhà, công trình xây dựng trước ngày 1/7/2014 mà vi phạm Luật đất đai thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định nguồn gốc đất, thời gian xây dựng tài sản trên đất, đề xuất UBND tỉnh xem xét mức hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp. Mức hỗ trợ cao nhất là 80% giá trị xây mới của tài sản có giá trị tương đương.

Xem xét đối chiếu thời điểm lập phương án thực hiện dự án từ ngày 23/7/2015, sau 4 tháng UBND tỉnh mới ra Quyết định 32/QĐ-UBND. Như vậy đề nghị của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn là không có cơ sở để giải quyết.

Từ năm 2017 đến nay, UBND xã đã rất nhiều lần mời ông Sơn lên để tuyên truyền, vận động và thuyết phục để gia đình hiểu rõ hơn về các quy định của Nhà nước trong việc thu hồi, xây dựng thực hiện phương án hỗ trợ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời thanh lý hợp đồng thầu khoán kênh hút trạm bơm thôn Phong Phú giữa UBND xã với ông Nguyễn Văn Diệu nhưng ông Sơn không đồng ý thanh lý hợp đồng.

Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015, ngày 27/12/2018 UBND xã Hồng Phương đã ban hành Thông báo số 91/TL-HĐ về việc thanh lý hợp đồng thầu khoán kênh hút trạm bơm thôn Phong Phú giữa UBND xã với ông Nguyễn Văn Diệu. Nếu chưa thỏa đáng với những Quyết định hỗ trợ và thanh lý hợp đồng thì ông Nguyễn Văn Sơn có thể có ý kiến đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thiệu Vũ - Nguyễn Khánh