Vĩnh Tường dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vào tháng 6/2020

02:11 | 07/11/2019
|

Triển khai Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, trên địa bàn huyện Vĩnh Tườngcó 4 xã, thị trấn thực hiện GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công, với tổng diện tích trên 86 ha. Trong đó xã Ngũ Kiên có diện tích GPMB lớn nhất, chiếm gần 60% tổng diện tích cần GPMB.


Triển khai Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, trên địa bàn huyện Vĩnh Tườngcó 4 xã, thị trấn thực hiện GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công, với tổng diện tích trên 86 ha. Trong đó xã Ngũ Kiên có diện tích GPMB lớn nhất, chiếm gần 60% tổng diện tích cần GPMB.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, cũng như công tác bồi thường GPMB được thuận lợi, ngay sau khi tiếp nhận việc GPMB từ Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh, huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các xã thị trấn liên quan; xác định rõ tiến độ triển khai các công việc…

Theo kế hoạch, công tác GPMB được triển khai từ ngày 5/11/2019 và dự kiến hoàn thành vào 30/6/2020. Trước mắt, trong tháng 11, huyện sẽ tiến hành họp dân tại xã Ngũ Kiên và các xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương. Trong tháng 12, huyện sẽ tổ chức tập huấn các vấn đề liên quan đến dự án; lập dự toán kinh phí GPMB; thực hiện cắm tuyến, xác định mốc giới toàn bộ diện tích cần GPMB…

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới, với tổng mức đầu tư 220 triệu USD, trong đó vốn vay 150 triệu USD, vốn đối ứng 70 triệu USD. Dự án trải dài dọc theo sông Phan trên địa bàn bảy huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên. Tổng diện tích đất cần thu hồi, GPMB là hơn 503 ha.

Đây là dự án quan trọng, nhằm kiểm soát tình trạng ngập úng, quản lý tốt nguồn nước, ổn định sản xuất và đời sống cho hơn 500 nghìn người dân sinh sống chung quanh khu vực.

Nguyễn Khánh