Đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

10:11 | 07/11/2019
|

Nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung chính trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện mục tiêu đó, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi; 

Nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung chính trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện mục tiêu đó, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi; cơ cấu lại sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, liên doanh liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm… Qua đó, từng bước nâng cao trình độ, chuyển đổi phương thức sản xuất, gia tăng giá trị trên đơn vị, diện tích canh tác.

Xây dựng NTM, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; hình thành các liên kết sản xuất-tiêu thụ, thu hút các dự án về phát triển nông nghiệp; tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất...

Cụ thể, trong trồng trọt, nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất. Hiện nay, tỷ lệ giống lúa chất lượng cao đạt gần 70% (diện tích 47 nghìn ha). Các cây trồng rau màu có giá trị kinh tế cao như: Bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, dưa các loại... được phát triển theo vùng sản xuất hàng hóa với diện tích 13 nghìn ha. Mô hình sản xuất rau quả theo chuỗi giá trị đang từng bước phát triển, đã có một số thương hiệu sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích. Bước đầu một số sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Trong chăn nuôi phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng. Giai đoạn 2010- 2019, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng bình quân hơn 6%/năm; năm 2019 giá trị ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tăng 1,63 lần so với năm 2009), chiếm tỷ trọng gần 55% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và góp phần quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành Nông nghiệp.

Đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như: Vùng chăn nuôi bò sữa tại các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo; chăn nuôi lợn tập trung tại các xã thuộc huyện Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt tại các xã thuộc các huyện Tam Dương, Tam Đảo. Phương thức chăn nuôi bán công nghiệp, công nghiệp, tiên tiến, hiện đại ngày càng phát triển mạnh. Nhiều mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi theo chuỗi khép kín từ chăn nuôi - giết mổ - chế biến - tiêu thụ sản phẩm ra đời…

Để hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, ngành Nông nghiệp đã xây dựng hàng trăm mô hình trình diễn cơ giới hóa sản xuất trồng trọt, chuyển giao hơn 1.300 máy sản xuất nông nghiệp như máy làm đất đa năng công suất lớn, máy gặt đập liên hợp, máy lên luống, máy cấy lúa 4 hàng và 6 hàng. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất đạt hơn 90%, thu hoạch lúa đạt hơn 70%; nhiều thiết bị hiện đại được đưa vào áp dụng trong sản xuất chăn nuôi, thủy sản như: Máy thái cỏ, vắt sữa bò, nghiền trộn thức ăn cho lợn, gà, sục khí tạo oxi cho cá, ép phân xử lý chất thải chăn nuôi, phun khử trùng tiêu độc môi trường... Nhiều mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa từ khâu gieo hạt, làm mạ, làm đất đến thu hoạch đã làm giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Tìm hiểu việc đổi mới sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích canh tác tại xã Liên Châu (Yên Lạc) được biết: Thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, Liên Châu đã thực hiện hiệu quả việc dồn thửa đổi ruộng, biến những mảnh ruộng manh mún thành những cánh đồng liền thửa, tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa; cơ cấu lại cây trồng cho phù hợp với đặc điểm, tình hình từng khu vực; mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết sản xuất.

Bằng cách làm này, Liên Châu đã xây dựng thành công nhiều cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Lúa, đỗ tương, cam canh, bưởi diễn… Phối hợp với doanh nghiệp phủ xanh chuối tiêu hồng, rau sạch tại vùng đất bãi; góp phần đưa giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác tăng lên đáng kể. Cùng đó, Liên Châu đã chuyển đổi nhiều thửa đất bãi, đất sản xuất gạch thành khu chăn nuôi bò, lợn, gia cầm và nuôi trồng thủy sản theo phương thức bán công nghiệp quy mô lớn và thực hiện liên doanh liên kết chăn nuôi theo chuỗi từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, thu nhập và đời sống của người dân Liên Châu được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 56 triệu đồng/người/năm.

Từ thực tế các địa phương trong tỉnh có thể khẳng định, 10 năm qua, nông nghiệp Vĩnh Phúc có sự chuyển biến tích cực, phát triển toàn diện, sản xuất gắn với xây dựng NTM; đã giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi và mùa vụ đúng hướng, đem lại hiệu quả ngày càng cao. Một số sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường, bước đầu hình thành một số mô hình gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; sản xuất nông nghiệp góp phần quan trọng vào tăng trưởng và trở thành nền tảng phát triển kinh tế bền vững... Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn năm 2018 đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 26 triệu đồng so với năm 2010.

Để phát huy hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân các địa phương, người dân cần tiếp tục đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp có năng lực đầu tư sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi… liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Có như vậy, mới tạo ra đột phá trong sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân một cách bền vững.

Trần Tỉnh