10 tháng năm 2019: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kế hoạch cả năm

09:11 | 07/11/2019
|

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 29/10/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 27.794 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Trong đó, thu thuế nội địa đạt 24.209 tỷ đồng, đạt 99,8%; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.585 tỷ đồng, đạt 101%.


Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 29/10/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 27.794 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Trong đó, thu thuế nội địa đạt 24.209 tỷ đồng, đạt 99,8%; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.585 tỷ đồng, đạt 101%.

Công ty Sản xuất phanh Nissin Việt Nam (Bình Xuyên) là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách của tỉnh

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, tỉnh chỉ đạo tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước.

Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, SXKD hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, lậu thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước; chú trọng đăng ký thuế, rà soát mã số thuế, công tác quản lý kê khai thuế.

Thực hiện quyết liệt quản lý nợ thuế, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế và các khoản thu từ đất, thuế thu nhập cá nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, chính sách cho người nộp thuế kịp thời, đúng quy định.

Tin, ảnh Lâm Hải