Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng 2 con số

10:11 | 06/11/2019
|

Tháng 10/2019, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 8%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng gần 21%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 29%.


Tháng 10/2019, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 8%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng gần 21%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 29%.

Tính chung 10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng 2 con số, với mức tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2018. Một số ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sản xuất tăng cao, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của toàn ngành như: Sản xuất linh kiện điện tử tăng hơn 46%, ngành sản xuất thiết bị điện tăng gần 28%; ngành sản xuất kim loại tăng gần 27%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim tăng gần 20%.

Bên cạnh đó, vẫn có 6/24 ngành công nghiệp cấp II của tỉnh có chỉ số giảm như: Sản xuất xe động cơ giảm gần 7%; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm hơn 13%; ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm hơn 13%; ngành sản xuất trang phục giảm hơn 3%...

Ngọc Mai