Thành phố Vĩnh Yên: Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đạt hơn 90%

09:08 | 13/08/2019
|

Từ đầu năm đến nay, Phòng TN&MT thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai gần 500 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 90%. Phần lớn, nội dung hồ sơ được giải quyết là chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính giấy CNQSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ do Nhà nước giao và trúng đấu giá QSDĐ...


Từ đầu năm đến nay, Phòng TN&MT thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai gần 500 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 90%. Phần lớn, nội dung hồ sơ được giải quyết là chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính giấy CNQSDĐ, cấp giấy CNQSDĐ do Nhà nước giao và trúng đấu giá QSDĐ...

Mặc dù công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở thành phố Vĩnh Yên đạt tỷ lệ cao, song còn gần 40 hồ sơ chậm hạn (chiếm tỷ lệ 8%). Theo đánh giá, hầu hết số hồ sơ này từ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vĩnh Yên chuyển sang Phòng TN&MT thẩm định không đảm bảo, có hồ sơ phải trả đi trả lại nhiều lần.

Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, Phòng TN&MT tham mưu UBND thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh việc cấp giấy CNQSDĐ lần đầu; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết tốt thủ tục hành chính về đất đai, khắc phục tình trạng chậm hạn hoặc để hồ sơ tồn đọng.

Hà Trần