Chi cục Thuế Vĩnh Yên khai thác tốt các nguồn thu

10:01 | 11/01/2019
|

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền; hỗ trợ người nộp thuế; rà soát, quản lý khai thác tốt các nguồn thu; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế… năm 2018, Chi cục Thuế Vĩnh Yên đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách vượt dự toán. Đây là tiền đề quan trọng để Chi cục Thuế Vĩnh Yên hoàn thành chỉ tiêu thu trên 569 tỷ đồng trong năm 2019.


Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền; hỗ trợ người nộp thuế; rà soát, quản lý khai thác tốt các nguồn thu; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế… năm 2018, Chi cục Thuế Vĩnh Yên đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách vượt dự toán. Đây là tiền đề quan trọng để Chi cục Thuế Vĩnh Yên hoàn thành chỉ tiêu thu trên 569 tỷ đồng trong năm 2019.

Năm 2018, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có nhiều khởi sắc nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều hộ kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh đó, nhận thức về trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế của một số cá nhân, doanh nghiệp còn hạn chế, luôn tìm mọi cách để chây ỳ, chậm nộp thuế, điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Song, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Chi cục Thuế Vĩnh Yên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Tính đến 25/12/2018, tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế Vĩnh Yên thực hiện đạt hơn 584 tỷ đồng, vượt 5% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nhiều khoản thu đạt kết quả cao như: Thu tiền sử dụng đất đạt hơn 175 tỷ đồng; lệ phí trước bạ đạt 103 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Đại Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Vĩnh Yên cho biết: Đạt được kết quả quan trọng trên, ngay từ những ngày đầu năm 2018, đơn vị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng đội thuế. Chi cục quyết liệt trong việc đôn đốc khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn: thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ, đơn vị, xem xét việc kê khai, chấp hành chính sách thuế; hướng dẫn kê khai thuế kịp thời và đôn đốc nộp ngân sách đúng thời gian quy định; kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nộp chậm hoặc không nộp hồ sơ kê khai thuế.

Đôn đốc quyết liệt các khoản thu từ đất, các khoản phí, lệ phí… tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách pháp luật. Rà soát, xác định số thuế còn nợ đọng của từng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phân loại và có biện pháp xử lý, cưỡng chế nợ thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, chuyên sâu đối với các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về thuế.

Để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và hiệu quả công tác quản lý thuế, Chi cục Thuế Vĩnh Yên thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chính sách sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng phổ biến, giáo dục, thuyết phục và hỗ trợ người nộp thuế.

Chi cục thường xuyên tổ chức đối thoại, trả lời kịp thời, nhanh chóng những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người nộp thuế khi thắc mắc, yêu cầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, vận động các doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế với cơ quan thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Trần Tỉnh