Vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 39.400ha

08:11 | 09/11/2018
|

Sáng 8/11/2018, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019.


Sáng 8/11/2018, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

Vụ Đông Xuân 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thuận; đầu vụ liên tục có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài làm một số diện tích mạ, lúa mới cấy bị chết phải cấy tỉa dặm lại; một số diện tích bị ngập úng, hạn cục bộ,song với sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh, sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng chống rét, sâu bệnh cho lúa.

Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ gần 770 tấn giống lúa chất lượng; 1.900ha giống ngô biến đổi gen NK4300Bt/GT; 330 máy phục vụ trồng trọt; gần 3.000kg thuốc diệt chuột; tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật thâm canh, chăm sóc các giống cây trồng...đưa tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 40 nghìn ha, đạt hơn 90% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng năng suất lúa đạt hơn 63 tạ/ha, tăng hơn 3% kế hoạch.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2018 - 2019, toàn tỉnh gieo trồng 39.400ha cây hàng năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 200 nghìn tấn; giá trị sản xuất đạt trên 2.250 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, ngành Nông nghiệp chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; bố trí cơ cấu cây trồng, giống và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; thực hiện dồn thửa, đổi ruộng áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dần hình thành nhiều mô hình “sản xuất theo chuỗi giá trị”.

Đồng thời, làm tốt công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, từng bước đăng ký thương hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Mai Liên