Nghiệm thu đề án hỗ trợ khuyến công tại thành phố Phúc Yên

08:11 | 08/11/2018
|

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công thương), Phòng Kinh tế thành phố Phúc Yên,

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công thương), Phòng Kinh tế thành phố Phúc Yên, UBND phường Phúc Thắng và UBND phường Nam Viêm tổ chức nghiệm thu 2đề án hỗ trợ khuyến công: “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhựa lõi thép” tại Công ty cổ phần PSD Việt Nam, phường Phúc Thắng (kinh phí khuyến công hỗ trợ 190 triệu đồng) và đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc” tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Phương Bắc, phường Nam Viêm (kinh phí khuyến công hỗ trợ 180 triệu đồng).

Thông qua việc tư vấn, hỗ trợ kinh phí cho 2 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp triển khai đề án khuyến công đã mang lại những lợi ích thiết thực, cho thấy hiệu quả kinh tế, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thêm nhiều đối tác kinh doanh, từng bước chiếm lĩnh thị trường, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới và giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Việt Sơn