Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước tỉnh đạt hơn 22.000 tỷ đồng

08:10 | 12/10/2018
|

9 tháng năm 2018, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đạt hơn 22.000 tỷ đồng,

9 tháng năm 2018, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đạt hơn 22.000 tỷ đồng, bằng 109% so cùng kỳ năm trước, trong đó thu hải quan 3.558 tỷ đồng; thu nội địa 18.625 tỷ đồng.

Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua việc triển khai đa dạng các phương thức thu nộp ngân sách như: Nộp bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, máy chấp nhận thẻ (POS) và ký kết thỏa thuận phối hợp thu tại 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp ngân sách Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bạch Dương