Tập trung xử lý nợ xấu

08:10 | 12/10/2018
|

Thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, NHNN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, NHNN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp giúp tỷ lệ nợ xấu ở các tổ chức tín dụng giảm đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng tái đầu tư bằng chính nguồn vốn được thu hồi.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42, NHNN tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần thí điểm xử lý nợ xấu cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn; mời lãnh đạo, đại diện Công an tỉnh, Viện Kiểm sát, Ban Nội chính, các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị trực tuyến do NHNN Việt Nam chủ trì, qua đó, giúp các đơn vị nắm rõ thêm chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác phối hợp.

Đối với các TCTD, NHNN tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện, nhất là những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai Nghị quyết 42; thành lập BCĐ cơ cấu tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đối với hệ thống Quỹ tín dụng (QTD) nhân dân các cấp...

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của NHNN tỉnh trong triển khai Nghị quyết 42 nên 100% TCTD, QTD thực hiện tốt kế hoạch xử lý nợ xấu theo lộ trình; cử cán bộ quản lý khoản vay thường xuyên rà soát thực trạng cấp tín dụng, từ đó có biện pháp xử lý nợ xấu cụ thể, kịp thời đối với từng khoản vay.

BIDV chi nhánh Phúc Yên là một trong những ngân hàng nằm trong nhóm có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong toàn hệ thống (khoảng 0,4% trên tổng dư nợ). Có được kết quả trên là do ngân hàng đã triển khai tốt Nghị quyết 42, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế các món nợ xấu mới.

Theo đó, BIDV chi nhánh Phúc Yên kiên quyết nói không với những hợp đồng vay vốn có năng lực tài chính yếu kém; xem xét kỹ các dự án, phương án mới của doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn; không cho vay các khoản vay mới đối với những dự án không hiệu quả, khả thi; chỉ đạo cán bộ tín dụng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay; kiểm tra, định giá lại tài sản bảo đảm tiền vay định kỳ (hoặc đột xuất) để chủ động các biện pháp xử lý thích hợp; thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

Với các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ, trả lãi ngân hàng chi nhánh tạo điều kiện để khách hàng tự xử lý tài sản đảm bảo. Mặt khác, chủ động phối hợp với khách hàng để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Đối với các khách hàng vay nằm trong nhóm nợ xấu, nếu có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi vẫn được ngân hàng xem xét, cân nhắc ký hợp đồng cho vay vốn. Mục đích là giúp các doanh nghiệp có dòng vốn luân chuyển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả để trả nợ cho ngân hàng...

Ngoài BIDV chi nhánh Phúc Yên, một số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp do thực hiện tốt Nghị quyết 42 và có các giải pháp để không tăng thêm các món nợ xấulà: TechcomBank, MB Bank, VietcomBank…

Theo báo cáo của NHNN tỉnh, tổng các khoản nợ xác định theo Nghị quyết số 42 ở các TCTD, QTD tính đến ngày 14/8/2017 là hơn 48 nghìn tỷ đồng. Sau 1 năm triển khai thí điểm xử lý nợ xấu ởcác TCTD, QTD đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay, tổng số nợ xấu ở các TCTD, QTD được xử lý là 540 tỷ đồng (đối với các khoản nợ), tăng 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng nợ xấu được TCTD xử lý là 400 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng so với năm 2017 (tăng khoảng 15 lần), trong đó 40% nợ xấu được xử lý do khách hàng trả nợ, hơn 20% do áp dụng các chính sách quy định tại Nghị quyết 42 và 17% là do bán, phát mại tài sản, sử dụng dự phòng rủi ro…

Theo đánh giá của NHNN tỉnh, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 42 việc xử lýnợ xấu của các TCTD đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc như: Một số sở, ngành liên quan chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên mất nhiều thời gian chờ đợi sự chỉ đạo của cấp trên; nhiều khoản nợ được xác định là nợ xấu trong thời gian Nghị quyết 42 có hiệu lực là nợ ngắn hạn, tuy nhiên, sau 1 năm phần lớn đã được tất toán và cho vay theo chu kỳ mới, khoản vay ở chu kỳ mới nếu có phát sinh nợ xấu lại không được áp dụng chính sách xử lý nợ xấu và xử lý tài sản đảm bảo, gây khó khăn cho các TCTD trong quá trình xử lý, thu nợ. NHNN tỉnh đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành liên quan cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42 để ngành ngân hàng có cơ sở pháp lý thực hiện các biện pháp thu hồi nợ; tăng cường hỗ trợ ngành ngân hàng trong công tác xử lý tài sản đảm bảo để việc thu hồi nợ xấu nhanh gọn, hiệu quả hơn.

Hà Trần