Công khai 16 doanh nghiệp nợ thuế lớn

08:10 | 12/10/2018
|

Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên công khai danh sách 16 doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài trên địa bàn tính đến hết tháng 9/2018, với tổng số tiền gần 41 tỷ đồng, bao gồm tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp. 

Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên công khai danh sách 16 doanh nghiệp nợ thuế lớn, kéo dài trên địa bàn tính đến hết tháng 9/2018, với tổng số tiền gần 41 tỷ đồng, bao gồm tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có số nợ thuế tương đối lớn như: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Khởi Hoa hơn 5,5 tỷ đồng; Công ty TNHH cơ khí XD và TM Ngàn Phố hơn 5 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân XD và TM Thanh Hà gần 3,5 tỷ đồng; Hợp tác xã tuổi trẻ Hồng Trung hơn 3,2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Nam Sơn Thắng hơn 2,9 tỷ đồng…

Thời gian tới, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; lắng nghe, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và đôn đốc nộp tiền nợ thuế. Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt thu hồi nợ với các doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn tránh nghĩa vụ thuế, trong đó, tiếp tục rà soát và công khai danh sách các doanh nghiệp nợ lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguyễn Khánh