Huyện Lập Thạch: Các doanh nghiệp tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động

08:10 | 11/10/2018
|

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay, huyện Lập Thạch thu hút được 4 dự án đầu tư vào địa bàn gồm: Dự án nhà máy gạch Lập Thạch của Công ty TNHH Lập Thạch được đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa (khu vực 2) thuộc địa phận thị trấn Hoa Sơn; 

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay, huyện Lập Thạch thu hút được 4 dự án đầu tư vào địa bàn gồm: Dự án nhà máy gạch Lập Thạch của Công ty TNHH Lập Thạch được đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa (khu vực 2) thuộc địa phận thị trấn Hoa Sơn; dự án xây dựng nhà máy may cơ sở 2 của Công ty quốc tế HanNam tại xã Xuân Lôi; dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát trong khu công nghiệp Lập Thạch II tại xã Bàn Giản của Công ty cổ phần công nghiệp Hera; dự án nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại của Công ty cổ phần ITC Hà Nội tại khu công nghiệp Lập Thạch II.

Lũy kế đến nay, huyện Lập Thạch đã thu hút được 17 dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào địa bàn, các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 13.000 lao động địa phương với mức lương bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Thúy Hường