Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công năm 2018

08:10 | 11/10/2018
|

Từ 8 - 10/10/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công năm 2018 cho 150 học viên là cán bộ phụ trách khuyến công các xã, phường, thị trấn; đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND các xã có làng nghề.


Từ 8 - 10/10/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công năm 2018 cho 150 học viên là cán bộ phụ trách khuyến công các xã, phường, thị trấn; đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND các xã có làng nghề.

Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phổ biến hệ thống văn bản pháp quy về hoạt động khuyến công; hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm; hướng dẫn cụ thể các quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công; hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề án khuyến công; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai lập hồ sơ đề án khuyến công.

Ngoài ra, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 6/2/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông qua các nội dung tập huấn, cán bộ phụ trách khuyến công các địa phương, đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh nắm rõ hơn cơ chế, chính sách mới về công tác khuyến công; những chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện về nguồn vốn để các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Việt Sơn