Co-opbank Vĩnh Phúc: Thành công của khách hàng đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho ngân hàng

02:07 | 10/07/2018
|

Trải qua hơn 20 năm xây dựng phát triển, từ một quỹ tín dụng nhân dân quy mô nhỏ, đến nay,Ngân hàng HTX Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc (Co-opbank Vĩnh Phúc) đã trở thành một trong những địa chỉ uy tín cung cấp vốn vay cho người dân và doanh nghiệp phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng phát triển, từ một quỹ tín dụng nhân dân quy mô nhỏ, đến nay,Ngân hàng HTX Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc (Co-opbank Vĩnh Phúc) đã trở thành một trong những địa chỉ uy tín cung cấp vốn vay cho người dân và doanh nghiệp phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay. Ảnh: Khánh Linh

Năm 1997, Co-opbank Vĩnh Phúc được thành lập với tiền thân là Quỹ Tín dụng khu vực tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2001, Quỹ Tín dụng khu vực tỉnh Vĩnh Phúc sáp nhập và trở thành chi nhánh của Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương tại Vĩnh Phúc. Đến tháng 7/2013, chi nhánh chính thức được mang tên Co-opbank Vĩnh Phúc.

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Co-opbank Vĩnh Phúc đã có mạng lưới 3 phòng giao dịch tại xã Tam Hồng (Yên Lạc), thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) và phòng giao dịch thành phố Phúc Yên, với khoảng 4 nghìn khách hàng có dư nợ; 31 quỹ tín dụng nhân dân thành viên trên địa bàn toàn tỉnh, tổng nguồn vốn hoạt động khoảng 2.000 tỷ đồng, tổng số thành viên tham gia gần 30.000 người, với thu nhập bình quân của các thành viên từ 4- 5 triệu đồng/người/tháng.

Hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân đã có những bước phát triển vững chắc, tích cực huy động nguồn vốn phục vụ các thành viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, điển hình như: Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Vĩnh Tường (Vĩnh Tường); Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hương Canh, Thanh Lãng (Bình Xuyên); Quỹ Tín dụng nhân dân phường Đống Đa (Vĩnh Yên)…

Ông Đỗ Gia Nhật, Giám đốc Co-opbank Vĩnh Phúc chia sẻ: Với mục tiêu đảm bảo an toàn, tăng trưởng tín dụng năm sau cao hơn năm trước, Co-opbank Vĩnh Phúc đã bám sát diễn biến thị trường vốn để có chính sách điều chỉnh lãi suất huy động vốn hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh cao, trên cơ sở tập trung các nguồn vốn lãi suất thấp, chủ động tìm kiếm, ưu tiên các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng để đáp ứng nhu cầu vốn vay của nhiều đối tượng khách hàng.

Hiện nay, ngoài cho vay vốn thông thường, Co-opbank Vĩnh Phúc đang triển khai cho vay vốn ưu đãi từ các dự án như: ADB 1457; ADB 1802; ADB 2513; AFD…

Bên cạnh các đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Co-opbank Vĩnh Phúc đặc biệt ưu tiên khách hàng thuộc địa bàn nông thôn nhằm thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, hiện trên 80% tổng dư nợ của Co-opbank Vĩnh Phúc là các khách hàng thuộc khu vực nông thôn.

Co-opbank Vĩnh Phúc luôn thực hiện tốt vai trò là đầu mối hỗ trợ nguồn vốn cho các quỹ tín dụng nhân dân và giám sát hoạt động của các quỹ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn và tăng trưởng bền vững.

Song song với công tác huy động và cho vay vốn, với quan điểm xuyên suốt: Khách hàng làđối tác của ngân hàng, thành công của khách hàng đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho ngân hàng. Co-opbank Vĩnh Phúc luôn ưu tiên triển khai các giải pháp đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, sử dụng vốn vay an toàn, hiệu quả, đúng mục đích như: Tư vấn sử dụng vốn vay; cơ cấu lại nợ để tạo cơ hội cho khách hàng có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh; miễn giảm lãi suất; cho vay tái đầu tư chu kỳ mới; điều chỉnh lãi suất cho vay…

Nhờ đó, các chỉ tiêu tăng trưởng của ngân hàng luôn được đảm bảo, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Tính đến hết tháng 6/2018, dư nợ của Co-opbank Vĩnh Phúc trên địa bàn tỉnh đạt gần 700 tỷ đồng, với khoảng 4.000 khách hàng vay, tăng trên 50 tỷ đồng; huy động vốn đạt trên 450 tỷ đồng, tăng trên 50 tỷ đồng so với cuối năm 2017; tỷ lệ nợ xấu luôn được kiềm chế dưới mức cho phép, hiện vào khoảng 2% tổng dư nợ.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, ông Đỗ Gia Nhật cho biết, Co-opbank Vĩnh Phúctăng cường tìm kiếm, tiếp thị, tiếp cận, thương thảo với một số tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tiềm năng để huy động vốn, đáp ứng các nhu cầu cho vay.

Tập trung nguồn vốn cho vay các quỹ tín dụng nhân dân và cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thường xuyên rà soát, đánh giá lại các khoản nợ hiện đang còn dư nợ, đặc biệt là đối với các khoản nợ xấu và các khoản nợ đã xử lý rủi ro để có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, đảm bảo cho ngân hàng có những bước tăng trưởng ổn định, bền vững.

Nguyễn Khánh