6 tháng đầu năm 2018: Huyện Sông Lô thu ngân sách đạt 89% dự toán cả năm

08:06 | 12/06/2018
|

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trong năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND huyện Sông Lô đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch huyện chủ động phối hợp với Chi cục Thuế huyện triển khai các giải pháp quản lý thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tăng cường các biện pháp thu nợ thuế của các doanh nghiệp nợ đọng nhằm chống thất thu NSNN.


Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trong năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND huyện Sông Lô đã chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch huyện chủ động phối hợp với Chi cục Thuế huyện triển khai các giải pháp quản lý thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; tăng cường các biện pháp thu nợ thuế của các doanh nghiệp nợ đọng nhằm chống thất thu NSNN.

6 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN toàn huyện Sông Lô ước đạt hơn 468 tỷ đồng, bằng 89% dự toán tỉnh giao trong năm 2018. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 51,9 tỷ đồng, vượt 9% dự toán và tăng 70% so với cùng kỳ; thu từ chi chuyển nguồn ngân sách năm 2017 đạt trên 158 tỷ đồng và thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh đạt trên 257 tỷ đồng...

Từ nay đến cuối năm 2018, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành chức năng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu NSNN; trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu - chi NSNN nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu; chú trọng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nợ đọng thuế... Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ an sinh xã hội.

Ngô Tuấn Anh