Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ

08:06 | 12/06/2018
|

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 31/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1268/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị UBND các huyện, thành phố, đối với các khu vực đã có quy hoạch, đã giải phóng mặt bằng (GPMB),

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 31/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1268/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị UBND các huyện, thành phố, đối với các khu vực đã có quy hoạch, đã giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) khẩn trương đẩy nhanh việc chi trả, giao đất dịch vụ cho các hộ dân thông qua việc chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, xác định tiêu chuẩn, xen ghép; tiến hành theo hình thức "cuốn chiếu" mà không phải đợi hoàn thành cả đợt, cả khu...; ưu tiên giải quyết đất dịch vụ cho các khu đã hoàn thành việc xen ghép, các nơi đã bị thu hồi đất từ trước năm 2009.

Đối với các khu chưa hoàn thành việc GPMB, đầu tư CSHT cần xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể trên cơ sở số lượng các hộ, diện tích đất dịch vụ phải chi trả để tiến hành ưu tiên đầu tư trước các công trình, dự án không thực sự bức thiết trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, thực hiện các giải pháp do UBND tỉnh đã chỉ đạo, đó là: Đối với các xã chưa quy hoạch được địa điểm, khẩn trương quy hoạch địa điểm xong trước tháng 6/2018 hoặc đưa vào quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh 2010- 2020 của cấp huyện; đối với các địa phương khó khăn trong việc bố trí đất dịch vụ hoặc đầu tư khu đất dịch vụ kết hợp đấu giá QSDĐ không đủ bù đắp chi phí hạ tầng, chủ động tổng hợp, xác định nhu cầu trả bằng tiền và đề xuất giá đất chi trả cho nhân dân qua Sở Tài chính thẩm định.

Đặc biệt, từ tháng 6/2018, các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết về Sở TN&MT trước ngày 25 hàng tháng để báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành để trực tiếp liên hệ làm việc, trao đổi để tháo gỡ, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo để giải quyết, đảm bảo hoàn thành tiến độ thời gian chi trả đã đề ra, phấn đấu các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường hoàn thành việc chi trả trong năm 2018 và các huyện, thành còn lại hoàn thành trong năm 2019.

Lưu Nhung