Quý I/2018: 6 chỉ tiêu thu thuế đạt cao

09:04 | 17/04/2018
|

Quý I năm 2018, ngành Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ thu thuế trong điều kiện nền kinh tế vĩ mô có những chuyển biến tích cực, các sản phẩm, ngành nghề chủ lực của ngành sản xuất công nghiệp có đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh với số nộp NSNN cao. 

Quý I năm 2018, ngành Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ thu thuế trong điều kiện nền kinh tế vĩ mô có những chuyển biến tích cực, các sản phẩm, ngành nghề chủ lực của ngành sản xuất công nghiệp có đóng góp không nhỏ cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh với số nộp NSNN cao. Với sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế ngay từ những tháng đầu năm, số thu ngân sách nội địa của toàn ngành đạt hiệu quả cao, cơ bản hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Quý I năm 2018, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (KCN Bình Xuyên) nộp NSNN 41 tỷ đồng, tăng 29 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Ảnh: Thế Hùng

Hết tháng 3/2018, số thu nội địa do ngành Thuế tỉnh quản lý đạt trên 6.140 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán quý I/2018, bằng 23% dự toán Pháp lệnh năm 2018, bằng 106,2% so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả thu quý I/2018 có 6/13 chỉ tiêu thu đạt cao so với dự toán được giao, như: Thu doanh nghiệp Nhà nước trung ương đạt gần 54 tỷ đồng; thu doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt hơn 18 tỷ đồng ; thu Tiền sử dụng đất đạt hơn 321 tỷ đồng; thu Thuế thu nhập cá nhân đạt trên 184 tỷ đồng ...

Có được kết quả trên là do hầu hết các đơn vị nhận dự toán thu đều nghiêm túc triển khai tốt quy trình quản lý thu và phát động các phong trào thi đua; chỉ đạo công tác thu NSNN trên địa bàn theo dự toán được giao ngay từ những tháng đầu năm.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ Người nộp thuế; nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kế toán thuế theo quy định, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của toàn ngành Thuế; đẩy mạnh thanh, kiểm tra thuế đúng kế hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả chất lượng công tác quản lý và đôn đốc thu nợ thuế nhằm hạn chế tối đa số nợ thuế mới phát sinh...

Việt Sơn