Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho người lao động ở Tam Dương

08:04 | 17/04/2018
|

Xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, huyện Tam Dương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện hiệu quả công tác này, đặc biệt trong công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, huyện Tam Dương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện hiệu quả công tác này, đặc biệt trong công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Hàng năm, Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm của huyện giao Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các hội, đoàn thể, ngành chức năng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB... đẩy mạnh tuyên truyền để người dân được biết về Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh vềmột số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 18 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ về cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH Vitto (KCN Tam Dương II) tạo việc làm ổn định cho gần 800 lao động, thu nhập trung bình đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Trà Hương

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động trong 3 ngày trước khi mở sàn giao dịch và thông báo trước 1 tuần khi có đơn hàng đi XKLĐ tại các nước; tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp các thông tin chính sách hỗ trợ chi phí xuất cảnh của tỉnh, chính sách vay vốn và các đơn hàng đi XKLĐ ở các nước, đồng thời, tuyên truyền qua bản tin của huyện, qua hội nghị của thôn đến người lao động ở các thôn dân cư trên địa bàn về chính sách đào tạo nghề giải quyết việc làm, XKLĐ của tỉnh.

Những năm gần đây, huyện Tam Dương đã trở thành điểm sáng trong công tác XKLĐ của toàn tỉnh. Để có được kết quả đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh mở hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia.

Năm 2017, đã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về công tác XKLĐ. Riêng tại 3 xã làm điểm công tác XKLĐ gồm An Hòa, Duy Phiên, Hoàng Đan, trung tâm đã mở hội nghị đến lãnh đạo xã, cán bộ trực tiếp làm công tác XKLĐ, các gia đình có con em trong độ tuổi lao động có nguyện vọng đi XKLĐ để tuyên truyền, vận động.

Trên cơ sở nắm vững mục đích, yêu cầu của công tác XKLĐ, các xã làm điểm đã chủ động phối hợp với Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch triển khai đến tận tổ liên gia các thôn, xóm về chính sách của tỉnh đối với công tác giải quyết việc làm, XKLĐ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã, niêm yết công khai các khoản chi phí đóng góp, quyền lợi và nghĩa vụ của người đi lao động đi làm việc tại nước ngoài giúp người dân nắm vững yêu cầu và đăng ký tham gia chương trình.

Để tháo gỡ khó khăn về vốn, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tam Dương còn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện cho vay giải quyết việc làm và XKLĐ đối với 295 hộ, với số tiền 11,2 tỷ đồng (trong đó, cho 25 hộ vay vốn đi XKLĐ, với số tiền 1,2 tỷ đồng).

Năm 2017, toàn huyện Tam Dương đã giải quyết việc làm mới cho gần 3.280 lao động, trong đó, có 217 người tham gia XKLĐ (đạt 102 % kế hoạch tỉnh giao). Riêng quý I/2018, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 839 người (đạt 26,1% kế hoạch), trong đó, có 20 người đi XKLĐ.

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm của huyện, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn còn gặp một số khó khăn do công tác tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên, chi phí xuất cảnh còn cao so với thu nhập của người dân...

Năm 2018, huyện Tam Dương phấn đấu giải quyết việc làm mới từ 3.000-3.200 lao động, trong đó, XKLĐ từ 180-200 lao động. Để đạt được mục tiêu đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác giải quyết việc làm, học nghề, quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động; rà soát nhu cầu lao động đi làm việc trong nước và ở nước ngoài của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tăng cường phối hợp Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, tư vấn về quy trình, thủ tục, các chính sách hỗ trợ XKLĐ của tỉnh, các đơn hàng tuyển dụng lao động...

Diệu Linh