Quyết liệt xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

10:04 | 16/04/2018
|

Nhiều năm nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH tỉnh) luôn thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng BHXH, là một trong những đơn vị có số nợ BHXH thấp nhất và thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước (bình quân nợ của toàn quốc trên 5%)

Nhiều năm nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH tỉnh) luôn thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng BHXH, là một trong những đơn vị có số nợ BHXH thấp nhất và thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước (bình quân nợ của toàn quốc trên 5%)

Theo thông tin từ BHXH tỉnh, hết tháng 3/2018, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 81,5 tỷ đồng, chiếm 2,11% trên tổng số phải thu; giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2017.

Cán bộ BHXH tỉnh tích cực rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nợ bảo hiểm. Ảnh: Chu Kiều

Để đạt được kết quả trên, BHXH tỉnh luôn quan tâm chú trọng công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ công tác thu hồi nợ đọng bằng nhiều giải pháp như giao chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm nợ cụ thể cho BHXH các huyện, thành, thị ; chỉ đạo các đơn vị bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao, đề ra các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ cho từng tháng, quý, năm.

Có văn bản báo cáo UBND tỉnh tình hình nợ đọng kéo dài của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;chỉ đạo BHXH các huyện, thành, thị tham mưu với UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường thanh tra chuyên ngành, kiên quyết xử lý các đơn vị cố tình vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong năm 2017, đã tổ chức thanh tra chuyên ngành được 55 đơn vị, xử phạt 3 đơn vị.

Thành lập Tổ thu nợ, phân công cán bộ trực tiếp đôn đốc tại các đơn vị nợ đọng, đối với những đơn vị có số nợ lớn kéo dài, cố tình chây ỳ, BHXH tỉnh tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị, đề nghị các đơn vị xây dựng phương án và cam kết trả nợ.

Phối hợp với tổ chức Công đoàn khởi kiện các đơn vị nợ kéo dài, từ 2016 đến nay, BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ đề nghị tổ chức công đoàn khởi kiện 66 đơn vị và đã có 18/66 đơn vị đã nộp hết số tiền nợ đọng. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng đơn vị sử dụng lao động và người lao động cụ thể những điểm mới về tính lãi phạt chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động theo Luật BHXH, phổ biến chức năng thanh tra chuyên ngành và xử phạt của cơ quan BHXH đối với các vi phạm về BHXH; tuyên truyền những điểm mới trong Luật Hình sự đã được Quốc hội thông qua về xử lý hình sự đối với những trường hợp trốn đóng, chậm đóng BHXH… Công khai danh sách đơn vị nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của BHXH tỉnh.

BHXH tỉnh quyết liệt trong việc rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động quản lý theo Luật BHXH năm 2014, thông qua đó người lao động kiểm soát được việc đơn vị sử dụng lao động có tham gia đầy đủ cho người lao động không, đây là một kênh thông tin để người lao động tự bảo vệ quyền lợi của mình và để đơn vị sử dụng lao động phải đóng đầy đủ cho người lao động.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp không trích nộp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định BHXH, BHYT gây ra tình trạng nợ đọng, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, quyền lợi của người lao động.

Cụ thể, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động như: nghỉ ốm đau, thai sản không được hưởng chế độ theo quy định; nhiều người bị mất việc làm không được hưởng trợ cấp thất nghiệp; cơ quan BHXH chỉ được chốt sổ BHXH đến thời điểm được đơn vị đóng BHXH.

Theo BHXH tỉnh, khó khăn, vướng mắc trong thu hồi nợ đọng bảo hiểm tại các doanh nghiệp hiện nay, một sốdoanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, gặp khó khăn về tài chính, lâm vào tình trạng phá sản, dừng hoạt động hoặc làm ăn cầm chừng nên không có khả năng thực hiện trích nộp BHXH, dẫn đến nợ đọng, nợ kéo dài.

Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp ý thức tôn trọng pháp luật của chủ sử dụng lao động chưa cao, cố tình không đóng BHXH hoặc tham gia không đầy đủ cho người lao động. Thậm chí, người lao động của một số đơn vị vì nhu cầu trước mắt cần có công ăn việc làm, thu nhập nên chưa quan tâm đến việc trích đóng BHXH, BHYT.

Các chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là xử lý các đơn vị nợ vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở ở các đơn vị, doanh nghiệp còn yếu, chưa dám đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Việc khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức Công đoàn hiện nay đang gặp khó khăn vướng mắc, không thực hiện được do vướng các quy định về thủ tục pháp lý.

Để hạn chế thấp nhất việc nợ đọng BHXH và những rủi ro đối với người lao động, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động; tăng cường thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT...

Mai Liên