Năm 2018, hỗ trợ gần 2,9 tỷ đồng để diệt chuột

09:04 | 16/04/2018
|

Nhằm khuyến khích người dân tham gia diệt chuột bảo mùa màng và đời sống, UBND tỉnh đã quyết định cấp kinh phí gần 2,9 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương mua thuốc diệt chuột năm 2018.

Nhằm khuyến khích người dân tham gia diệt chuột bảo mùa màng và đời sống, UBND tỉnh đã quyết định cấp kinh phí gần 2,9 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương mua thuốc diệt chuột năm 2018.

Toàn tỉnh sẽ tiến hành diệt chuột vào 3 đợt: Đợt 1, từ ngày 8 - 21/4/2018; đợt 2, từ ngày 6 - 21/7/2018 và đợt 3, từ ngày 6 - 21/10/2018, trên đồng ruộng và trong các khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, khu công cộng, khu dân cư. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ thuốc diệt chuột là 41.000 ha.

Để công tác diệt chuột đạt kết quả cao, UBND tỉnh giao Sở NN & PTNT phối với các sở, ban, ngành các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia diệt chuột; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để tiến hành ra quân đồng loạt trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, theo dõi sát, đảm bảo số lượng, chất lượng thuốc diệt chuột được hỗ trợ; khuyến khích người dân sử dụng các biện pháp thủ công, các loại thuốc sinh học để nâng cao hiệu quả diệt chuột.

Nguyễn Khánh