Doanh nghiệp dân doanh thành lập mới tăng 28%

08:02 | 12/02/2018
|

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 1/2018, toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 464 tỷ đồng, tăng 28% về số lượng doanh nghiệp, giảm 28% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. 

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tháng 1/2018, toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp dân doanh thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 464 tỷ đồng, tăng 28% về số lượng doanh nghiệp, giảm 28% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Trong số các doanh nghiệp thành lập mới, loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 61 doanh nghiệp; công ty TNHH 2 thành viên 22 doanh nghiệp; công ty cổ phần 15 doanh nghiệp.

Để đạt mục tiêu thành lập mới 1.150 doanh nghiệp dân doanh năm 2018, ngay từ đầu năm, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị giảm tối đa thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mới thành lập được tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất.

Tư vấn, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp...

Mai Liên