Tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ chuyển từ phí sang giá

09:02 | 09/02/2018
|

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá Vương Đình Huệ đã đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các định mức kinh tế- kỹ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện vào giá theo cơ chế thị trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá Vương Đình Huệ đã đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các định mức kinh tế- kỹ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện vào giá theo cơ chế thị trường.

giá

Các doanh nghiệp phải niêm yết và công khai thông tin về giá. Ảnh: T.T.

Theo đó, trường hợp giá dịch vụ được tính đúng, tính đủ cao hơn mức quy định hiện hành thì cần có lộ trình điều hành phù hợp bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với việc thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), căn cứ các quy định của pháp luật về giá, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc các bộ chuyên ngành, các bộ, ngành, UBND theo thẩm quyền khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật. Quy định hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định.

Hiện nay hầu hết giá các dịch vụ chuyển từ phí sang được phiên ngang theo mức phí cũ (áp dụng trước ngày 1/1/2017). Do đó, các bộ, ngành đang đánh giá mức độ bù đắp chi phí thực hiện dịch vụ từ nguồn thu theo mức giá hiện hành, trên cơ sở đó, tính toán xác định mức giá bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý thực hiện dịch vụ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành 12 thông tư quy định 6 nhóm giá sản phẩm, dịch vụ từ phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.

6 nhóm dịch vụ chuyển từ phí sang giá gồm: Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; khung giá kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật; khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng; giá cụ thể kiểm định phương tiện vận tải; giá dịch vụ chứng khoán.

Về cơ bản việc chuyển từ phí sang giá do Nhà nước định giá không làm xáo trộn hoạt động cung ứng dịch vụ của đơn vị và việc sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân.

Tại các quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã bổ sung về công khai thông tin về giá và niêm yết giá theo quy định tại Luật Giá và hướng dẫn về hóa đơn cung cấp dịch vụ./.

Theo Thời báo tài chính, ngày 24/1/2018