Tích cực kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường

02:01 | 12/01/2018
|

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất trong KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khả quan, góp phần giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất trong KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khả quan, góp phần giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh có 6 KCN đã đi vào hoạt động và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tổng công suất thiết kế khoảng 18.800 m3/ngày đêm, trong đó: KCN Kim Hoa 1.000 m3/ngày đêm; KCN Khai Quang 5.800 m3/ngày đêm; KCN Bình Xuyên 3.000 m3/ngày đêm... và 1 cơ sở sản xuất có lượng xả thải lớn (Công ty Honda Việt Nam) lắp đặt xong hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH BMC luôn gắn liền và tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Việc các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh đi và hoạt động góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng tiềm ẩn rất nhiều vấn đề phức tạp về môi trường.

Để ngăn chặn và kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra đến 9/9 huyện, thành, thị, 25 xã, thị trấn trên toàn tỉnh về công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

Hướng dẫn, giám sát việc thu vớt, xử lý rác thải, xác gia súc, gia cầm đối với các xã được lắp đặt lưới chắn rác trên hệ thống kênh Tả ngạn, 6A, 6B hệ thống Thủy lợi Liễn Sơn. Tham mưu, tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương trong việc thu vớt, xử lý rác thải và quản lý lưới chắn rác.

Thường xuyên kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường. Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc danh mục tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.

Là một trong những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi đầu trong lĩnh vực cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV cho bà con nông dân, những năm qua, bên cạnh việc xây dựng nhà xưởng khang trang, sạch sẽ, trong quá trình sản xuất, Công ty TNHH BMC, xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) xây dựng, hoàn thiện hệ thống nước thải, phân loại rác thải và hợp đồng với các đơn vị chức năng xử lý, vận chuyển chất thải đúng quy định; thường xuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện giám sát môi trường mỗi năm 2 lần để đảm bảo môi trường sản xuất không gây hại đến sức khỏe của người lao động. Từ đó, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ổn định, phát triển.

Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Văn Nhân, Giám đốc Công ty TNHH BMC cho biết: Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường là một trong những nội dung trọng tâm luôn được Ban lãnh đạo công ty đặt lên hàng đầu để đảm bảo sức khỏe và môi trường làm việc cho người lao động. Thời gian tới, công ty tích cực thực hiện các giải pháp để phòng ngừa, kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường trong sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm công tác quan trắc, kiểm soát hoạt động xả thải và các quy định của Nhà nước, cácbộ, ngành về công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đòi hỏi chi phí rất lớn; thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các cụm công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp còn manh mún, thiếu đồng bộ.

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất thải nguy hại còn chưa được phổ biến, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, do đó công tác lưu trữ, chia sẻ thông tin, dữ liệu về chất thải nguy hại còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Để kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo chức năng nhiệm vụ được quy định; đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường năm 2018; điều chỉnh mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; duy trì, bảo dưỡng, vận hành các công trình xử lý nước thải tập trung; điều tra, xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải có khối lượng phát sinh nhỏ; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực quản lý và tự giám sát về môi trường, khắc phục các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...

Bài, ảnh: Ngọc Lan