Huyện Tam Dương: 100% thanh niên đạt tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2018

10:01 | 12/01/2018
|

Năm 2018, huyện Tam Dương được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 200 tân binh, 6 đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 406 (Quân khu 2).

Năm 2018, huyện Tam Dương được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 200 tân binh, 6 đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 406 (Quân khu 2).

Để công tác tuyển quân năm 2018 đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện triển khai tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn sớm hoàn thành việc khám sơ tuyển sức khỏe và kê khai lý lịch chính trị của các công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Tính đến thời điểm này, huyện đã tiến hành xong các bước rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ; sơ tuyển sức khỏe ở cấp xã; khám tuyển sức khỏe ở cấp huyện; xét tuyển, lập hồ sơ và tiến hành rà xét phẩm chất đạo đức thanh niên đăng ký nhập ngũ. Qua các bước khám tuyển và sơ tuyển, 100% thanh niên độ tuổi từ 18-25 đều đạt tiêu chuẩn nhập ngũ, 100% thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, 90% thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2, 100% có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên.

Từ nay đến ngày giao quân (dự kiến tổ chức vào ngày 5/3/2018), Hội đồng NVQS huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục rà soát, quản lý thanh niên nhằm chọn ra những công dân có đủ tiêu chuẩn về tuổi đời, sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, lấy đó làm cơ sở chốt hồ sơ, giao lệnh gọi nhập ngũ. Các tổ chức chính trị-xã hội kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Hoàng Nga